Curs GRATUIT – EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE ȘI DE COEZIUNE EUROPENE

 In Fără categorie

EXPERT CONSULTING SRL,

organizează GRATUIT cursul avizat de Autoritatea Națională pentru Calificări, intitulat:

 EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE ȘI DE COEZIUNE EUROPENE

Cod COR: 242213

 

Locul de desfăşurare: ONLINE – platforma ZOOM

 

Obiectivele programului de formare:

–       Cunoașterea cadrului programatic și instituțional de accesare al fondurilor europene în România;

–       Cunoașterea normelor legislative naționale și europene în domeniul accesării fondurilor europene;

–       Evaluarea Ghidului Solicitantului și a criteriilor de eligibilitate;

–       Scrierea cererii de finanțare;

–       Cunoașterea etapelor realizării unui proiect;

–       Cunoașterea regulilor de monitorizare și control;

–       Realizarea analizei Cost-Beneficiu conform cerințelor europene;

–       Cunoașterea politicilor de achiziții publice necesare derulării proiectelor;

–       Însușirea deprinderilor privind încheierea contractului de finanțare

 

Tematica abordată

 • Care sunt programele de finanțare prin care puteți obține banii europeni nerambursabili pentru nevoile de dezvoltare?
 • Care sunt pașii pentru obținerea unei finanțări nerambursabile?
 • Cum completăm o cerere de finanțare?
 • Accesarea fondurilor europene și utilizarea lor corectă.
 • Ce implică din partea instituției gestionarea unui proiect finanțat din fonduri structurale?
 • Nereguli și fraude în realizarea și derularea proiectelor ce beneficiază de cofinanțare europeană.

 

Cursul este acreditat, certificatele obţinute la absolvirea cursului au recunoaştere naţională şi internatională, acestea fiind emise de Ministerul Muncii, Familiei, Protecție Sociale și Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice.

Participanții la cursuri trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 1. Să fie angajați cu contract individual de muncă (full-time sau part-time) în IMM-uri care provin din Regiunea Vest, care își desfășoară activitatea principală sau secundară în unul dintre sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu unul dintre domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI;
 2. Nu ocupă poziții de management în respectivele întreprinderi și nu fac parte din departamente de resurse umane;
 3. Au între 55 – 65 ani.

 

Diplomele se eliberează în maximum 30 de zile de la absolvirea cursului.

 

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:

 1. Copie dupa CI/BI, conform cu originalul
 2. Copie certificat de naștere,
 3. Copie certificat de căsătorie (după caz),
 4. Diplomă/Adeverință care atestă nivelul de pregătire – studii superioare
 5. Copii CIM/ revisal /Adeverință care atestă experiență în muncă
 6. În original adeverința medicală de la medicul de familie sau medicul instituției
 7. Declarație că dispune de internet și mijloace audio și video pentru a participa la cursuri
 8. Formulare de înscriere
 9. Certificat constatator al angajatorului din care să reiasă CAEN autorizat ce se regaseste în SNCDI

 

Informații și înscrieri:

EXPERT CONSULTING SRL, Str. Madrid, nr. 22, et I,

tel. 0256 294 350, 0728 155 155

email: office@expertconsulting.ro

 

Vă așteptăm cu drag în număr cât mai mare!

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt