Electric Up în consultare publica!

 In Fără categorie

CE ESTE PROGRAMUL ELECTRIC UP?
Electric Up este un program de finanțare IMM-urilor și a operatorilor din domeniu HORECA ce oferă până la 150.000 de euro pentru investiții în sisteme de panouri fotovoltaice (cu o putere instalată între 27 kWp și 150 kWp) și instalații de reîncarcare pentru vehicule electrice și vehicule hibrid plug-in (cu minim 2 puncte de încarcare) –minimum 22kW.

Programul urmărește:

 • creșterea eficienței energetice;
 • reducerea gazelor cu efect de seră prin încurajarea producerii de energie electrică verde;
 • utilizarea autovehiculelor electrice și electrice hibrid plug-in.

CUANTUMUL FINANȚĂRII: Sumă maximă de 150.000 euro/beneficiar, reprezentând un suport financiar de până la 75% din valoarea cheltuielilor eligibile, restul de 25% reprezentând cofinanțare din surse proprii ale beneficiarului.

În cadrul Programului se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate. Avansul de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile se va acorda beneficiarului în urma prezentării unui instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, conform normelor prevăzute în Ghidul de finanţare.

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 12 Luni perioada de implementare , 5 ani perioada de monitorizare.

CHELTUIELI ELIGIBILE:

 • Cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de minim 27 kWp și maxim 100 kWp
 • Cheltuielile cu achiziţia a cel puțin unei staţii de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare
 • Cheltuielile cu proiectarea, obținerea avizelor necesare, montarea şI punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice și staţiilor de reîncărcare  (max. 10%)
 • Cheltuieli de consultanță și management de proiect (max. 7%)
 • Cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea panoului de informare
 • Cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea unui sistem de avertizare/semnalare pentru stația de reîncărcare
 • Stocare, maxim 30% din valoarea puterii instalate a panourilor fotovoltaice, maxim 30% din cheltuielile cu achiziția sistemului de stocare – opțional.

 

ELIGIBILITATE:

 • Solicitanții, IMM-uri și operatori economici care își desfășoară activitatea sub unul dintre codurile CAEN: 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629, 5630, 9329;
 • deții un Contract de furnizare elenergie electrică pentru punctul de consum unde se solicită finanțarea, cu cel puțin 12 luni consecutive facturate, sau un raport de audit energetic privind consumul estimat pentru 12 luni consecutive;
 • ai plătit la zi toate obligațiile financiare către bugetul local și către bugetul de stat;
 • ai cont la Trezoreria Statului, respectiv contul 50.52.03 (sau te angajezi să deschizi unul până cel târziu la data încheierii Contractului de finanțare), pentru decontarea sumei solicitate;
 • nu te afli sub incidența Legii 85/2014 privind procedurile legate de insolvență, suspendare/restricționare a activității, dizolvare, lichidare, desființare, închidere, radiere etc.;
 • te angajezi ca vei întocmi, prin instalatorul autorizat ales, documentația tehnică necesară pentru instalarea sistemului de panouri fotovoltaice și a stațiilor de reîncărcare și că vei respecta criteriile de eligibilitate și cerințele operatorilor de distribuție energie;
 • te angajezi că vei face instalările respectând legislația în vigoare și criteriile de eligibilitate solicitate prin Ghidul de finanțare și că nu vei depăși plafoanele maxime pentru finanțări acordate de UE.

DEPUNERE ȘI SELECȚIE:

 1. Proiectele vor fi ordonate spre finanțare după Coeficientul de performanță al proiectului (CCP) .
 2. Pentru departajarea unor solicitanți cu CCP egal, se folosește Puterea însumată AC și DC a punctelor de reîncărcare solicitate pentru instalare prin program de către fiecare solicitant .
 3. În situația egalității perfecte după aplicarea ambelor criterii anterioare, solicitanții vor fi departajați în funcție de Valoarea proiectului de fotovoltaice și încărcare prezentat.
 4. Apoi de Ordinea depunerii documentelor în program.

DOCUMENTE NECESARE:

 • Cerere de finanțare (Anexa 3 din Ghidul de finanțare);
 • Certificat de înregistrare fiscală (CUI), valabil la data înscrierii;
 • Împuternicirea notarială, în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de către altcineva decât solicitantul sau reprezentantul legal al acestuia, scanată;
 • Carte de identitate sau împuternicire notarială (dacă nu depune solicitantul) – copie scanată;
 • Documente doveditoare ale calității de proprietar/coproprietar/administrator al imobilului pe care se amplasează proiectul;
 • Certificate de atestare fiscală (electronic/scanat) privind obligațiile de plată la bugetul de stat și la bugetul local;
 • Extras Revisal privind calificarea COR 741103 pentru cel putin 2 angajați ai instalatorului ales (scanat);
 • Atestat ANRE (scanat);
 • Raport de audit energetic în baza facturilor anterioare și/sau de tip proiectiv (privind curba de consum pentru 12 luni);
 • Solicitarea de a primi un avans de 30% din totalul cheltuielilor eligibile;
 • Un instrument de garantare emis de o institutie bancara, sau de o societate de asigurari

 

AI NEVOIE DE INFORMAȚII SUPLIMENTARE?

Ne poți contacta:office@expertconsulting.ro

 

 

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt