Start Up Nation 2024

 In Fără categorie

Pentru a putea accesa finanțare de până la 250.000 RON prin Progranul Start-Up Nation 2024, beneficiarii trebuie să facă parte din Grupul țintă și să urmeze cursul obligatoriu de competențe antreprenoriale!

Pilon 1

Grant maxim: 250.000 RON

Rata de cofinanțare: 10%

Beneficiari eligibili: Tineri cu vârsta între 18 și 30 ani

 

Pilon 2

Grant maxim: 250.000 RON

Rata de cofinanțare: 10%

Beneficiari eligibili: Tineri cu vârsta între 30 și 35 ani, Șomeri și șomeri de lungă durată, Grupuri dezavantajate pe piața muncii, Persoane inactive, Antreprenori și manageri, Personal angajat.

 

Firmele trebuie să creeze minimum 2 locuri de muncă noi.

„Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze  minim 2  persoane in cadrul întreprinderilor nou înființate, conform planului de afaceri. Locurile de munca nou create (minim 2) trebuie sa fie cu normă întreagă și pe perioadă nedeterminată. Nu se acceptă angajarea aceleiași persoane la mai mult de o întreprindere înființată în cadrul aceluiași proiect” – prevăd ghidurile propuse.

Patronii vor avea la dispoziție 12 luni să-și implementeze planurile de afaceri iar apoi trebuie să mențină locuirile de munca nou create, in aceiași parametri ca cei asumați prin Planul de afaceri, pentru o perioada de minim 24 de luni.

 

Importanța cofinanțării proprii

Ghidurile propuse pun accentul pe cofinanțarea de 10% din valoarea cheltuielilor eligibile pe care trebuie să o asigure fiecare antreprenor care primește grant.

„Administratorul de schemă de antreprenoriat va acorda punctaj suplimentar planurilor de afaceri care prevăd o cofinanțare proprie mai mare de 10% din valoarea sprijinului financiar primit. În acest sens, administratorul schemei de antreprenoriat va elabora criterii specifice pentru punctarea etapizată  a planurilor de afaceri care prevăd o cofinanțare proprie mai mare de 10% din valoarea sprijinului financiar primit” – prevăd ghidurile propuse de MIPE pentru MEAT.

 

Revenim cu mai multe detalii, la momentul lansării ghidului final!

#expertconsulting

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt