Au fost publicate măsurile 6.2. și 6.4. – programe pentru zonele rurale

 In Fără categorie

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020, Program finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ a lansat ieri (14.10.2021) submăsurile 6.2. (SPRIJIN PENTRU ÎNFIINŢAREA DE ACTIVITĂŢI NEAGRICOLE ÎN ZONE RURALE) și 6.4. (Sprijin pentru investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole).

 

Submăsura 6.2

Scopul submăsurii, acela de a facilita diversificarea prin înfiinţarea şi dezvoltarea de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, conduce la dezvoltare economică durabilă, creare de locuri de muncă și reducerea sărăciei în spațiul rural.
Sprijinul va viza crearea de noi activități non-agricole, în special, pentru fermierii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor și în general, pentru micii întreprinzători din mediul rural, promovând dezvoltarea economică și socială în zonele rurale.

Această submăsură vizează:
• diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor şi crearea de locuri de muncă în spațiul rural;
• încurajarea menținerii și dezvoltării activităților meșteșugărești tradiționale și de productie;
• digitalizarea activităților din mediul rural;
• încurajarea acțiunilor de protecție a mediului

Domeniile de diversificare acoperite în cadrul submăsurii sunt:

 • Activități de producție
 • Activități meșteșugărești
 • Activități turistice
 • Services

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt:
– Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA);
– Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
– Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-ups).

 

 

Submăsura 6.4 – are ca scop:

 • Promovarea dezvoltării economice rezilientă, durabilă și digitală în zonele rurale Stimularea mediului de afaceri din mediul rural;
 • Creşterea numărului de activităţi neagricole desfăşurate în zonele rurale;
 • Dezvoltarea activităţilor neagricole existente;
 • Crearea de locuri de muncă;
 • Creşterea veniturilor populaţiei rurale;
 • Reducerea diferenţelor dintre mediul rural şi urban Diversificarea activităţilor economice ale fermierilor sau membrilor gospodăriilor agricole prin practicarea de activităţi neagricole în vederea creşterii veniturilor şi creării de alternative ocupaţionale.

Domeniile de diversificare acoperite în cadrul sub-măsurii sunt:

 • Activități de producție
 • Activități meșteșugărești
 • Activități turistice
 • Furnizarea de servicii sociale, inclusiv construcții, re-construcții
 • Furnizarea de servicii pentru populație
 • Fabricarea de peleți și brichete din biomasă

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această sub-măsură sunt:
–  Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural;
–  Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.

 

Pentru mai multe informații, așteptăm să ne contectați!

Tel: +40.256.294.350

E-mail: offfice@expertconsulting.ro

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt