Sprijin pentru microîntreprinderi – apel 1 producție

 In Fără categorie

Informare privind lansarea apelului de proiecte nr. 1 dedicat activităților economice din domeniului producției, aferent Intervenției Regionale 1.3.A Sprijin pentru microîntreprinderi în cadrul PR Vest

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Vest 2021-2027, vă informează că în data de 31.08.2023 a aprobat și publicat Ghidul solicitantului de finanțare pentru apelul de proiecte nr. PRV/1.3.A/1 – Sprijin pentru microîntreprinderi, destinat microîntreprinderilor care desfășoară activități în domeniul producției.

Solicitanți eligibili sunt microîntreprinderile cu sediul social situat în Regiunea Vest sau care dețin un sediu secundar/punct de lucru în Regiunea Vest înregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului cel târziu la data de 31.12.2021, cu o vechime de minim 1 an fiscal integral și care activează în tipologiile de activități economice care se regăsesc în Anexa 19 – Domenii de activitate eligibile. Locația de implementare a proiectelor trebuie să fie obligatoriu în mediul urban, inclusiv localitățile componente și satele aparținătoare municipiilor și orașelor din Regiunea Vest sau în stațiunile turistice atestate din mediul urban sau rural din Regiunea Vest.

Apelul de proiecte este de tip competitiv, cu termen limită de depunere, iar alocarea lansată este de 26,33 milioane euro.

Finanțarea nerambursabilă este acordată sub forma ajutorului de minimis, în baza Schemei de ajutor de minimis având ca obiectiv sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027.

Contribuția solicitantului la finanțarea investiției diferă în funcție de județul în care se implementează proiectul. Astfel, valoarea contribuției solicitantului de finanțare pentru ajutorul de minimis trebuie să fie de cel puțin:

  • 17 % pentru investițiile care se implementează în județul Arad
  • 10 % pentru investițiile care se implementează în județele Hunedoara și Caraș – Severin
  • 24 % pentru investițiile care se implementează în județul Timiș.

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 30.000 euro și maximum 60.000 sau 200.000 euro, cu încadrarea în limita plafonului de minimis de care poate beneficia o întreprindere unică, în funcție de ponderea veniturilor aferente codului CAEN eligibil pentru care se solicită finanțare în cifra de afaceri înregistrată în anul 2022.

Principalele tipuri de activități eligibile finanțate în cadrul acestui apel de proiecte constau în:

  • Investiții în spații de producție de tip construcție industrială;
  • Dotare cu active corporale – echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, inclusiv instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie și active necorporale exclusiv legate de funcționarea mijloacelor fixe care se achiziționează;
  • Activități pentru extinderea piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite, precum și participarea la principalele canale și platforme de internaționalizare, inclusiv activități de marketing generate de codul CAEN finanțat;
  • Activități din domeniul economiei circulare sau activități de dezvoltare de noi lanțuri de aprovizionare ecologice.

 

Pentru pregătirea proiectelor în vederea depunerii cererii de finanțare, între momentul publicării ghidului aprobat și deschiderea depunerii de proiecte, solicitantul de finanțare are la dispoziție o perioadă de 2 luni calendaristice de la data publicării ghidului aprobat.

 

Perioada de depunere a proiectelor  va începe la data de 01.11.2023, ora 08:00:00 și se va încheia la data de 01.12.2023, ora 08:00:00.

 

Pentru mai multe detalii, așteptăm să ne contactați!

e-mail: office@expertconsulting.ro

tel: +40 256294350

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt