PNRR – I1.1.A Sprijin pentru investiții în noi suprafeţe ocupate de păduri

 In Fără categorie

R1. Reforma sistemului de management și a celui privind guvernanța în domeniul forestier prin dezvoltarea unei noi Strategii forestiere naționale și a legislației subsecvente/  I1.1.A Sprijin pentru investiții în noi suprafeţe ocupate de păduri

Obiectivul schemei: crearea de noi suprafețe împădurite. Valoarea totală alocată este de: 500.000.000 euro

 

Schema vizează înființarea următoarelor tipuri de plantaţii forestiere pe terenuri agricole:
a) trupuri de pădure;
b) perdele forestiere de protecție.

 

Beneficiari eligibili:

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • IMM
 • Persoană fizică
 • Instituție publică
 • Persoană fizică autorizată
 • Întreprindere individuală/familială

Beneficiar al schemei poate fi orice deținător public sau privat de teren pretabil pentru împădurire, indiferent de mărime, precum și formele asociative ale acestora.

 

Deținători publici de teren pretabil pentru împădurire

 • unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, consilii județene) pentru domeniul public deținut de către acestea;
 • alte persoane juridice de drept public, precum și formele asociative ale acestora.

 

Deținători privați de teren pretabil pentru împădurire

 • persoanele fizice;
 • persoanele fizice autorizate;
 • întreprinderile individuale;
 • întreprinderile familiale;
 • societățile comerciale;
 • asociațiile și fundațiile;
 • unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, consilii județene pentru domeniul privat deținut de către acestea);
 • alte persoane juridice de drept privat, precum și formele asociative ale acestora.

 

Nu pot fi eligibile următoarele terenuri:

 • terenurile care fac obiectul unor litigii;
 • terenurile menționate la momentul depunerii cererii de sprijin în programe sau planuri naționale ori locale de amenajare a teritoriului ca deservind un interes public;
 • terenurile agricole cu o valoare naturală ridicată, din categoria pajiștilor naturale permanente, zonelor umede și a altor categorii de terenuri agricole;
 • terenurile incluse în angajamente prin Măsura 8.1 din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2022;
 • terenurile cu o suprafață compactă mai mică de 0,5 ha (în cazul trupurilor de pădure) sau mai mică de 0,1 ha (în cazul perdelelor forestiere de protecție).

 

Pentru mai multe informații, așteptăm să ne contactați:

📩 office@expertconsulting.ro
☎️ +40 256 294 350
Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt