Curs – INSTRUCTOR PREPARATOR FORMARE – Gratuit pentru angajați!

 In Fără categorie

EXPERT CONSULTING SRL,

organizează GRATUIT cursul avizat de Autoritatea Națională pentru Calificări, intitulat:

INSTRUCTOR PREPARATOR FORMARE

( fostul maistru instructor)- COR  333309

 

Locul de desfăşurare: ONLINE – platforma ZOOM

 

Obiectivul cursului este de a pregăti persoane pentru ocupația de INSTRUCTOR PREPARATOR FORMARE (cod COR 333309 ), iar obținerea certificării va permite completarea activității dvs. actuale cu activități de instuire a adulților.

Cursul de instructor preparator formare se adresează urmatoărelor catergorii de persoane:

 • Tuturor celor care doresc să ofere în condiții legale cursuri și traininguri (calificare, recalificare, dezvoltare personală, dezvoltare de competente) emitând diplome recunoscute de Ministerul Muncii și Ministerul Educatiei.
 • Tuturor persoanelor care oferă în cadrul firmei, în conformitate cu atribuțiile de serviciu programe de formare de tipul cursurilor de calificare/ recalificare, perfecționare și specializare la locul de muncă

 

La finalul acestui training, participanții vor ști: 

-să identifice necesitățile de instruire practică

-să asigure, conceapă și să livreze activități de formare practică cu utilizarea echipamentelor, utilajelor, aparatelor și instalațiilor puse la dispoziția întreprinderilor pentru instruirea angajaților

-să asigure evaluarea activităților practice de formare

-să supravegheze activitatea din atelierele și laboratoarele întreprinderilor utilizate pentru formarea angajaților

 

Cursul este acreditat, certificatele obţinute la absolvirea cursului au recunoaştere naţională şi internatională, acestea fiind emise de Ministerul Muncii, Familiei, Protecție Sociale și Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice.

 

Participanții la cursuri trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 1. Să fie angajați cu contract individual de muncă (full-time sau part-time) în IMM-uri care provin din Regiunea Vest, care își desfășoară activitatea principală sau secundară în unul dintre sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu unul dintre domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI;
 2. Nu ocupă poziții de management în respectivele întreprinderi și nu fac parte din departamente de resurse umane;

 

Diplomele se eliberează în maximum 30 de zile de la absolvirea cursului.

 

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:

 1. Copie dupa CI/BI, conform cu originalul
 2. Copie certificat de naștere,
 3. Copie certificat de căsătorie (după caz),
 4. Diplomă/Adeverință care atestă nivelul de pregătire – studii superioare
 5. Copii CIM/ revisal /Adeverință care atestă experiență în muncă
 6. În original adeverința medicală de la medicul de familie sau medicul instituției
 7. Declarație că dispune de internet și mijloace audio și video pentru a participa la cursuri
 8. Formulare de înscriere
 9. Certificat constatator al angajatorului din care să reiasă CAEN autorizat ce se regaseste în SNCDI

 

Informații și înscrieri:

EXPERT CONSULTING SRL, Str. Madrid, nr. 22, et I,

tel. 0256 294 350, 0728 155 155

email: office@expertconsulting.ro

 

Vă așteptăm cu drag în număr cât mai mare!

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt