Strategia sectorială de dezvoltare turistică a județului Timiș

2018-2028

Expert Consulting s-a ocupat de dezvoltarea strategiei de turism în Regiunea Vest.

Complexitatea relațiilor și dependențelor existente la nivelul unei unități administrativ teritoriale crează pe de-o parte o serie de oportunități de dezvoltare, iar pe de altă parte o serie de probleme ce necesită soluții de ameliorare pe termen scurt, mediu și lung.

Alegerea structurii domeniilor de analiză pentru lucrarea de faţă au concretizat dorinţa de dezvoltare integrată a sectorului turistic în județul Timiș, menţionată atât de beneficiarul direct al prezenței strategii – Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în județul Timiș cât și de participanții la consultările publice – entități interesate creșterea importanței sectorului turistic în aria țintă creându-se astfel un instrument de lucru util dezvoltării de parteneriate public-privat.

În procesul de elaborare al strategiei s-au respectat principiile generale ale dezvoltării sustenabile precum:

 • Dezvoltare urbană prin strategii teritoriale integrate
 • Dezvoltarea economiei circulare
 • Administrarea şi gestionarea durabilă a comunităților
 • Protecția biodiversității și combaterea schimbărilor climatice

Etapele urmărite în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare a sectorului turistic în județul Timiș

Etapa I – Elaborarea analizei situației existente în contextul socio-economic actual

 1. Prezentarea contextului și dinamica activității turistice
 2. Prezentarea infrastructurii și formelor de turism practicate în jud Timiș
 3. Analiza SWOT

Etapa II – Elaborarea strategiei

 1. Stabilirea obiectivelor strategice
 2. Direcții strategice de dezvoltare și obiectivele generale

Etapa III – Elaborarea documentelor programatice pentru implementarea strategiei

 1. Planul strategic de dezvoltare
 2. Planul de acţiune pe termen scurt, mediu și lung

Etapa IV – Proiectarea sistemelor pentru monitorizarea și evaluarea strategiei și a programului strategic 

 1. Sistemul de monitorizare;
 2. Evaluarea, formularea corecțiilor și după caz a noilor politici publice;

Întocmirea acestei strategii s-a bazat pe o metodologie normală utilizată pentru aceste tipuri de lucrări.

Procesul a demarat cu discuțiile preliminare avute cu beneficiarul strategiei „ Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în Județul Timiș”. După convenirea modului de lucru și de comunicare s-a trecut la strângerea informațiilor necesare. Acest process a fost laborios fiind luate informații atât din surse secundare cât și din surse primare identificate pe teren.

După culegerea datelor și informațiilor inițiale a fost făcută o primă consultare publică cu toți „actorii” interesați în elaborarea acestei strategii (Unități Administrativ Teritoriale, agenții de turism, partide politice, asociații și fundații din domeniu, mass media, persoane fizice, etc). În urma acestei dezbateri au fost trase concluzii importante care au dus la completarea informațiilor avute la dispoziție de către consultant și la continuarea întregului proces.

În etapa a doua a procesului de elaborare a strategiei s-au elaborate și s-au trimis chestionare UAT –urilor din județ. Un alt chestionar a fost elaborat pentru celelalte entități interesate care a fost plasat pe situl beneficiarului strategiei acesta putând să fie completat on line de cei interesați.

Din informațiile preluate din chestionarele completate și din culegerea de informații complementare s-a organizat a doua consultare publică la care au participat reprezentați ale acelorași tipuri de entități ca și la prima consultare publică. În urma discuțiilor au rezultat concluzii suplimentare și propuneri pertinente care au fost incluse în lucrare.

Pentru a atinge țintele de dezvoltare a sectorului turistic în județul Timiș pentru perioada 2018-2028 este necesară abordarea unitară și focalizată în următoarele aspecte:

 • Modernizarea ofertelor turistice;
 • Dezvoltarea produselor turistice județene;
 • Calificarea şi perfecţionarea continuă a forţei de muncă;
 • Îmbunătăţirea calităţii serviciilor turistice și a celor conexe turismului;
 • Crearea unei reţele între participanţii la actul turistic şi îmbunătăţirea colaborării şi a parteneriatului public-privat;
 • Îmbunătăţirea promovării turistice;
 • Operaționalizarea şi extinderea punctelor de informare turistică locale şi regionale

Ca și o concluzie finală a strategiei putem să tragem următoarele concluzii:

 • Județul Timiș poate să devină un pol de atracție pentru turism în condițiile în care va putea să își pună în evidență punctele forte și să aibă un plan de promovare eficient. Deoarece condițiile naturale, culturale, istorice nu i-au conferit avantaje semnificative față de județele vecine, acest lucru poate fi compensat printr-o promovare adaptată nevoilor consumatorului de turism.
 • Acțiunea în această direcție poate fi făcută doar concentrat, de către toate entitățile locale interesate, publice și private
 • Fondurile necesare sunt de asemenea publice și private cu o prioritizare inteligentă și respectare a planului stabilit initial.

Prezenta strategie este un instrument necesar și util care poate fi upgradat la anumite intervale de timp în măsura în care apar informații noi iar contextual economico-social-cultural ar putea suferi transformări substanțiale care nu au putut fi previzionate în acest moment.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt