Elaborare si management de proiect

Elaborarea si implementarea de proiecte cu finantare nerambursabila nationala si europeana

Cu toate ca ofera o serie de oportunitati evidente de dezvoltare, obtinerea si utilizarea de fonduri europene este o procedura destul de anevoioasa data fiind complexitatea documentatiei ce trebuie elaborata si a procedurilor de urmat. Ca atare, procedurile de accesare, implementare si gestionare a proiectelor cu finantare nerambursabila sunt sofisticate si necesita de multe ori cunostinte multidisciplinare, precum si o strictete si minutiozitate deosebita, care pentru consultantii nostrii au devenit deja o conditie sine qua non. Acestia ofera consultanta specializata pe intregul fluxul de identificare, accesare, aprobare si implementare a proiectelor finantate din surse nerambursabile. Mai mult, consultantii sunt alaturi de clientii nostri si in perioada post-implementare (3 – 5 ani), de mentinere obligatorie a investitiei si a rezultatelor proiectului.

Serviciile constau in:
– Analiza eligibilitatii solicitantului, a oportunitatii si eligibilitatii investitiei vizate, selectarea costurilor eligibile prin prisma unui program de finantare;

– Consultanta/instruire acordata personalului implicat in proiect cu privire la procedurile de lucru in cadrul proiectelor cu finantare nerambursabila;

– Elaborarea documentatiilor tehnice, economice si financiare pentru solicitarea de finantare nerambursabila (cerere de finantare, plan de afaceri, analiza cost-beneficiu, studiu de fezabilitate, analiza economica si financiara, etc), asamblarea si depunerea proiectului spre evaluare;

– Asistarea clientului pe parcursul procesului de evaluare administrativa, tehnica si financiara a proiectului, din punctul de vedere al asigurarii tuturor informatiilor necesare aprobarii proiectului si semnarii contractului de finantare;

– Asistenta in intocmirea documentatiei pentru achizitiile publice din cadrul proiectului cu finantare nerambursabila, potrivit prevederilor legale in vigoare;

– Asistenta in intocmirea raportarilor financiare si tehnice (rapoarte de progres, cereri de plata, cereri de rambursare) si a altor documente/raportari necesare pe parcursul implementarii proiectului ori solicitate de catre finantator;

– Asistenta in supervizarea implementarii la timp a tuturor activitatilor proiectului si urmarirea respectarii tuturor activitatilor din cadrul proiectului in conformitate cu contractul de finantare semnat si anexele la acesta;

– Facilitarea comunicarii cu finantatorul pe parcursul implementarii proiectului si in perioada post-implementare, din punctul de vedere al asigurarii tuturor informatiilor necesare realizarii proiectului si mentinerii rezultatelor sale.

Managementul proiectelor de investitii
Utilizand un ansamblu corent de metode, tehnici si procedee de fundamentare a deciziilor investitionale, serviciile oferite de Expert Consulting SRL pun la dispozitia clientilor informatii utile pentru a defini si evalua din punct de vedere al viabilitatii si sustenabilitatii proiectele investitionale.

Serviciile constau in:

  • Definirea proiectelor de investitii;
  • Analiza caracteristicilor si a componentelor proiectelor de investitii;
  • Planificarea proiectului de investitie;
  • Identificarea elementelor de oportunitate implicate de un proiect investitional;
  • Calcularea necesarului de investitie al proiectului;
  • Previziunea fluxurilor de numerar (cash flow-urilor);
  • Determinarea costului capitalului;
  • Evaluarea proiectului de investitii prin utilizarea de multiple tehnici/criterii (VAN, RIR, analiza scenariilor, analiza de senzitivitate, analiza de riscuri, etc).
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt