Proiect POCU - CCIAT

Locuri de munca pentru toti!

SC Expert Consulting SRL în cadrul unui parteneriat cu Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiș în calitate de lider de proiect si Universitatea Politehnica Timișoara în calitate de partener, demareaza activitatiile din cadrul Proiectului Resurse umane competitive pentru adaptarea la SNCDI în Regiunea Vest, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți. 

Din grupul țintă fac parte 336 angajați cu contract individual de muncă care provin din firme din Regiunea Vest care își desfășoară activitatea principală sau secundară în unul dintre sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu unul dintre domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI cât și 40 de IMM-uri care vor beneficia de asistență în elaborarea planurilor de instruire a angajaților.

Proiectul are o durată de 18 luni, din decembrie 2019 până în august 2021. 

Programe de formare profesională furnizate de Expert Consulting SRL

 • Ergonomist
 • Formator
 • Tutore de practică
 • Operator marketing

Programe de formare profesională furnizate de CCIA Timiș

Cursuri Informale

 • Comunicare
 • Productivitate și eficiență personală
 • Inteligență emoțională
 • Lean manufacturing / Lean Services / Lean Office
 • Product Part Approval Process (PPAP)
 • Design experiments

Cursuri autorizate

 • Responsabil mediu
 • Cofetar-patiser / nivel 3
 • Lucrător în comerț / nivel 2

Programe de formare furnizate de Universitatea Politehnica Timișoara

 • Sudor nivel 3 – calificare
 • Operator mașini cu comandă numerică – nivel 3/ calificare
 • Tehnician prelucrări mașini cu comandă numerică – nivel 4/calificare
 • Tehnician automatizări – nivel 4/calificare
 • Inspector SSM

 

Contact:

SC EXPERT CONSULTING SRL
tel: 0256-294.350 / 0371-096.446
e-mail: office@expertconsulting.ro

CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ TIMIȘ
tel: 0372-185.244 / 0372-185.285 / 0256-490.771
e-mail: lbarbu@cciat.ro

UNIVERSITATEA POLITEHNICA
tel: 0256-403.700
e-mail: nicolae.crainic@upt.ro

 

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt