Fonduri nerambursabile de până la 1.000.000 euro!

 In Fără categorie

Vești bune!

Urmează lansarea Axei Prioritare 4 – 4.1.1. Investiții în activități productive.

Apelul de proiecte pentru Investiții în activități productive este unul competitiv, cu depunere continuă până la data închiderii apelului.

Valoarea maximă a ajutorului este echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro, la cursul infoeuro din luna septembrie 2021.

Intensitatea finanțării publice în ceea ce privește investițiile productive este de:

 •           95% pentru micro întreprinderi;
 •           90% pentru întreprinderi mici;
 •           85% pentru înreptinderi mijlocii

Durata de implementare a proiectelor 24 de luni fără a depăși data de 31 decembrie 2023.

CHELTUIELI ELIGIBILE

– Cheltuieli pentru amenajarea terenului.

– Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului .

– Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică, inclusiv consultanță (elaborare cerere, implementare, asistență juridică).

– Cheltuieli pentru investiția de bază.

– Construcții și instalații.

– Dotări (utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu si fără montaj, dotări inclusiv Cheltuieli cu achiziționarea de mijloace de transport electrice sau hibride și Cheltuieli cu achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie.

– Active necorporale – Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.

– Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului (5000 lei).

CONDIȚII SPECIFICE PRIVIND INVESTIȚIILE

 •  Investiția trebuie menținută în regiunea în care a fost amplasată inițial, pentru o perioadă de cel puțin 3 ani de la finalizarea investițiilor.
 •  Activele achiziționate trebuie să fie noi.
 • Achiziția activelor fixe necorporale trebuie realizată prin:
 1. contract pentru obținerea dreptului de proprietate (în cazul aplicațiilor informatice, sau al brevetelor).
 2. contract de licență sau de cesiune pentru obținerea unui drept de utilizare.

PROCESUL DE EVALUARE ȘI SELECȚIE

Acordarea finanțării se va face în ordinea depunerii proiectelor pentru proiectele care întrunesc un punctaj de minim 70 de puncte și nu au obținut ”0” puncte la criteriile a) și b) din grila de evaluare tehnică și financiară, până la epuizarea bugetului prevăzut în prezentul ghid.

Criteriile avute în vedere la evaluarea tehnică și financiară și punctajul acordat pe fiecare criteriu în parte sunt următoarele:

a)         Scăderea Cifrei de Afaceri la 31.12.2020 față de 31.12.2019 – 40 puncte

 •           ≥30% – 40 puncte;
 •           ≥25 < 30% – 35 puncte
 •           ≥20 < 25% – 30 puncte;
 •           ≥15 < 20% – 25 puncte;
 •           ≥10 < 15% – 20 puncte;
 •           ≥5 < 10% – 15 puncte;
 •           < 5% – 0 puncte (proiect respins).

 

b)   Investiție de minim 20% din valoarea proiectului în mijloace care au o contribuție semnificativă în atenuarea schimbărilor climatice (investiții de mediu precum eficiență energetică, energie regenerabilă, etc.)

 •           ≥90% din valoarea proiectului contribuie la obiectivele de mediu – 40 puncte
 •           ≥80 < 90% – 35 puncte;
 •           ≥70 < 80% – 30 puncte;
 •           ≥60 < 70% – 25 puncte;
 •           ≥50 < 60% – 20 puncte;
 •           ≥40 < 50% – 15 puncte;
 •           ≥30 < 40% – 10 puncte;
 •           ≥20 < 30% – 5 puncte;
 •           < 20% – 0 puncte (proiect respins)

c)    Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS) – 5 puncte:

 •   Sold negativ – 5 puncte;
 •   Sold pozitiv – 0 puncte

d)   Proiectul propune un produs/proces inovativ – 5 puncte

 •   DA – 5 puncte;
 •   NU – 0 puncte

e)   Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate – cifra de afaceri împărțită la numărul de angajați (anul de referință este 2019, iar numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate trebuie să fie cel puțin egal ca cel din anul 2019) – 10 puncte:

 •   ≥15% – 10 puncte;
 •   ≥10% < 15% – 5 puncte;
 •   < 10% 0 puncte

 

Urmează să revenim cu mai multe informații legate de această măsură!
#ExpertConsulting

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt