Prezentul tip de proiect se adresează microîntreprinderilor, intreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii, în continuare IMM-uri, ajutorul de stat acordându-se pentru granturi pentru investiții în activități productive.

Tipuri de activități eligibile

 • Dotarea cu active corporale, necorporale;
 • Modernizarea spațiilor de producție/servicii – maxim 50% din valoarea proiectului.

 

Valoarea minimă și maximă a ajutorului de stat

 • Valorea minimă a ajutorului (finanțării publice nerambursabile) este echivalentul în lei al sumei de 000 euro (la cursul inforeuro din luna octombrie 2021)
 • valoarea maximă a ajutorului (finanțării publice nerambursabile) este echivalentul în lei al sumei de 000.000 euro (la cursul inforeuro din luna octombrie 2021), dar nu mai mult de 5 ori cifra de afaceri pe anul 2019.

 

Cheltuieli eligibile

 • Dotări (utilaje, echipamente tehnologice)
 • Echipamente informatice
 • Mijloace de transport auto – Clasa 2.3.2 (electrice sau hibride)
 • Instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie
 • Cheltuieli pentru modernizarea spațiilor de producție/servicii
  • Maxim 50% din valoarea proiectului
  • Cheltuieli cu lucrări exceptate de la autorizare
 • Cheltuielile de consultanță
  • Maxim 10% din valoarea eligibilă a proiectului
 • Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare
  • Maxim 5.000 lei + TVA (Activitate obligatorie)
 • Activele necorporale
  • Maxim 20% din valoarea activelor corporale

Cheltuieli neeligibile

 • TVA DEDUCTIBIL
 • Modernizarea facilităților de cazare din cadrul codului CAEN 5520
 • Ivestiții pentru sedii de birouri și birouri administrative
 • Cheltuielile salariale
 • Achizițiile de echipamente second-hand
 • Achiziții în regim de leasing
 • Cheltuieli cu auditul final
 • Cheltuieli cu externalizarea serviciilor GDPR
 • Achiziția de clădiri / spații de producție
 • Construcţii şi instalaţii
 • Cheltuieli pentru investiţia de bază sau investiții demarate
 • Cheltuieli notariale

 

Activități obligatorii

 • Activitatea de informare și publicitate (cheltuială eligibilă)
 • Activitatea de auditul final (cheltuială neeligibilă)
 • Activitatea de asigurare a protecției datelor GDPR (cheltuială neeligibilă)

 

Criteriile avute în vedere la evaluarea tehnică și financiară și punctajul acordat pe fiecare criteriu în parte  sunt următoarele:

 1. Scăderea Cifrei de Afaceri la 31.12.2020 față de 31.12.2019 – 40 puncte
 • ≥30% – 40 puncte;
 • ≥25 < 30% – 35 puncte
 • ≥20 < 25% – 30 puncte;
 • ≥15 < 20% – 25 puncte;
 • ≥10 < 15% – 20 puncte;
 • ≥5 < 10% – 15 puncte;
 • < 5% – 0 puncte (proiect respins).

 

2. Investiție de minim 20% din valoarea proiectului în conformitate cu prevederile Anexei I din REGULAMENTUL DELEGAT AL COMISIEI (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului privind stabilirea criteriilor tehnice de screening pentru determinarea condițiilor în care o activitate economică se califică ca contribuind în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă acea activitate economică nu cauzează nici un prejudiciu semnificativ oricăruia dintre celelalte obiective de mediu– 40 puncte:

 • ≥90% din valoarea proiectului contribuie la obiectivele de mediu – 40 puncte
 • ≥80 < 90% – 35 puncte;
 • ≥70 < 80% – 30 puncte;
 • ≥60 < 70% – 25 puncte;
 • ≥50 < 60% – 20 puncte;
 • ≥40 < 50% – 15 puncte;
 • ≥30 < 40% – 10 puncte;
 • ≥20 < 30% – 5 puncte;
 • < 20% – 0 puncte (proiect respins)

 

3. Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS) / Banca Naţională a României (BNR)[1] – 5 puncte:

 • Sold negativ – 5 puncte;
 • Sold pozitiv – 0 puncte

 

4. Proiectul propune un produs/proces inovativ[2] – 5 puncte

 • DA – 5 puncte;
 • NU – 0 puncte

5. Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate – cifra de afaceri împărțită la numărul mediu de angajați (așa cum a fost declarat în bilanț – anul de referință este 2019, iar numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate trebuie să fie cel puțin egal ca cel din anul 2019) – 10 puncte:

 • ≥15% – 10 puncte;
 • ≥10% < 15% – 5 puncte;
 • < 10% 0 puncte;

 

Pentru informații suplimentare + consultare GRATUITĂ vă stăm la dispoziție:

e-mail: office@expertconsulting.ro

phone: 0256 294 350

#expertconsulting

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt