SPRIJIN PENTRU MICROÎNTREPRINDERI – APEL 2 SERVICII

 In Fără categorie

Informare privind lansarea apelului de proiecte nr. 2 dedicat activităților economice din domeniului serviciilor, aferent Intervenției Regionale 1.3.A – Sprijin pentru microîntreprinderi în cadrul PR Vest 

 

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Vest 2021-2027, vă informează că în data de 31.08.2023  a aprobat și publicat Ghidul solicitantului de finanțare pentru apelul de proiecte nr.PRV/1.3.A/2 – Sprijin pentru microîntreprinderi, destinat microîntreprinderilor care desfășoară activități în domeniul serviciilor.

Solicitanții eligibili sunt microîntreprinderile cu sediul social în Regiunea Vest sau cu un sediu secundar/punct de lucru în Regiunea Vest înregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului cel târziu la data de 31.12.2021, cu o vechime de minim 1 an fiscal integral și care activează în tipologiile de activități economice care se regăsesc în Anexa 19 – Domenii de activitate eligibile. Locația de implementare a proiectelor trebuie să fie obligatoriu în mediul urban din Regiunea Vest, inclusiv satele aparținătoare municipiilor sau în stațiunile turistice atestate din Regiunea Vest.

 

Apelul de proiecte este de tip competitivcu termen limită de depunere, iar alocarea lansată este de 10,00 milioane euro.

Finanțarea nerambursabilă este acordată sub forma ajutorului de minimis, în baza Schemei de ajutor de minimis având ca obiectiv sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027.

Contribuția solicitantului la finanțarea investiției diferă în funcție de județul în care se implementează proiectul. Astfel, valoarea contribuției solicitantului de finanțare pentru ajutorul de minimis trebuie să fie de cel puțin:

  • 17 % pentru investițiile care se implementează în județul Arad
  • 10 % pentru investițiile care se implementează în județele Hunedoara și Caraș – Severin
  • 24 % pentru investițiile care se implementează în județul Timiș.

Pentru susținerea activităților în domeniul serviciilor, finanțarea nerambursabilă care poate fi accesată este de minim 30.000 euro și maximum 60.000 euro sau 120.000 euro, în funcție de ponderea veniturilor aferente codului CAEN eligibil pentru care se solicită finanțare în cifra de afaceri înregistrată în anul 2022.

 

Principalele tipuri de activități eligibile finanțate în cadrul acestui apel de proiecte constau în:

  • Dotare cu active corporale, inclusiv instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie și active necorporale exclusiv legate de funcționarea mijloacelor fixe care se achiziționează;
  • Construirea/extinderea de infrastructuri multifuncționale de agrement și fitness, pentru educație fizică și sport, inclusiv infrastructuri de tratament balnear, exclusiv în stațiunile turistice atestate și exclusiv pentru investițiile aferente codurilor CAEN cuprinse în cadrul punctului B al Anexei 19_Domenii de activitate eligibile la Ghidul solicitantului de finanțare.
  • Activități pentru extinderea piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite, precum și participarea la principalele canale și platforme de internaționalizare, inclusiv activități de marketing generate de codul CAEN finanțat;
  • Activități din domeniul economiei circulare sau activități de dezvoltare de noi lanțuri de aprovizionare ecologice;

 

Pentru pregătirea proiectelor în vederea depunerii cererii de finanțare, între momentul publicării ghidului aprobat și deschiderea depunerii de proiecte, solicitantul de finanțare are la dispoziție o perioadă de 2 luni calendaristice de la data publicării ghidului aprobat.

Perioada de depunere a proiectelor  va începe la data de 01.11.2023, ora 08:00:00 și se va încheia la data de 01.12.2023, ora 08:00:00.

 

Pentru mai multe detalii, așteptăm să ne contactați!

e-mail: office@expertconsulting.ro

tel: +40 256294350

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt