Start-Up Nation 2022

 In Fără categorie

A apărut ghidul în consultare publică a Programului – Start-Up Nation 2022!

Conditii principale Start-up Nation:

 • Firma infiintata incepand cu 01 ianuarie 2020 inclusiv;
 • Domenii de activitate eligibile: productie, servicii, industrii creative, IT, comert;
 • Punct de lucru in mediul Urban sau Rural;
 • Beneficiarul angajeaza 1 persoana pentru o finantare de 100.000 lei;
 • Beneficiarul angajeaza 2 persoane pentru o finantare de 200.000 lei;
 • Finantare 85-95%, dar nu mai mult de 200.000 lei;
 • Locurile de munca nou create vor trebui mentinute 2 ani;

Activitati eligibile Start-Up Nation

 • Echipamente tehnologice, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale. Prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se înteleg toate activele corporale din categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1, 2.2. si 2.3. din H.G. 2139/2004.  În categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate și activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joaca, sali de sport, fitness, drone, x-body și de forță,  echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finantare, precum și autoturismele 100% electrice.
 • Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de producţie şi spatii pentru prestari servicii şi comert. Valoarea activului ce urmeaza a fi achiziţionat în cadrul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR, cu exceptia spaţiilor mobile de lucru/ productie / prestari servicii / comert. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aiba destinatie locativa, la momentul achizitiei;
 • Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fara motor, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru calatori, ambarcatiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinatie specială. Pentru alte activități în afara celor de rent a car si taxi, autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile din cadrul programului cu justificarea necesității achiziționării acestora în planul de afaceri, în limită maximă de 50.000 lei și maxim 1 autoturism/beneficiar.
 • Salariile, utilitățile (energie electrica, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie sau spaţii pentru prestări servicii şi comerţ. Aceste cheltuieli sunt forfetare si sunt in limita de maxim 5.000 lei pentru beneficiarii care angajeaza 1 persoana, respectiv 10.000 lei pentru beneficiarii care angajeaza 2 persoane.
 • Pachet digital (voucher de digitalizare) care să contina minim site de prezentare a activitătii sau magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fara hosting, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie sa fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis si pe toata perioada de monitorizare, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line, un soft necesar desfasurarii activitatii și semnatura electronica. Optional si suplimentar, pachetul digital poate contine și echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta /copiator /multifuncţionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, telefoane smart, tablete.  Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezinta cheltuiala obligatorie în cadrul programului si este în valoare eligibila de maxim  25.000 lei.
 • Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/ acționarul / angajații societăţii aplicante, în valoare eligibilă de maxim 1.000 lei/persoană
 • Achiziţionarea de mobilier, aparatura birotica şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;
 • Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
 • Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de desfășurare a activității de comerţ, producţie sau servicii;
 • Active necorporale referitoare la brevete de inventie, francize , etichetare ecologică;
 • Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal;
 • Consultanta pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finantarii în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului, dar nu mai mult de 8.000 lei; Aceasta activitate poate fi efectuata înainte de semnarea acordului de finanţare. Furnizorii de servicii de consultanta eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizatii furnizoare de consultanta care au dreptul legal de a desfasura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanta în statut sau sunt întreprinderi care au ca activitate autorizata a fi desfasurata una dintre activiatile incluse în cod CAEN clasa 70;
 • Cheltuieli financiare aferente creditelor/garantiilor obtinute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului, pentru solicitantii care utilizeaza credit pentru implementarea proiectului. Decontarea acestor cheltuieli se face numai pe baza de cerere de rambursare pentru valoarea cheltuielilor financiare de după momentul semnarii acordului de finanțare, pentru perioada de implementare.

Ajutor financiar Start-Up Nation

 • Microintreprinderi : 85-95% din valoarea totala a cheltuieilor eligibile;
 • Intreprinderi mici: 85-95% din valoarea totala a cheltuieilor eligibile;
 • Intreprinderi mijlocii: 85-95% din valoarea totala a cheltuieilor eligibile.

 

Pentru mai multe detalii, așteptăm să ne contactați!

e-mail: office@expertconsulting.ro

tel: +40 256294350

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt