Se relansează măsura 1 – Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile

 In Fără categorie

Vești bune pentru cei care nu au aplicat sesiunea anterioară în vederea obținerii celor 2.000 euro.

 

Cine poate accesa programul de finantare nerambursabila microgranturi 2021?

 1. Intreprinderile mici si mijlocii care fac dovada prin situatiile financiare depuse ca nu detin salariati cu contract individual de munca la data de 31 decembrie 2019;
 2. Intreprinderile Individuale si a Intreprinderile Familiale;
 3. PFA, ONG-uri cu activitate economica in unul din domeniile de activitate prevazute in anexa nr. 1 la OUG nr. 130/2020;
 4. PFA/CMI, daca au fost implicate in transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea si tratamentul pacientilor diagnosticati cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor masuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a raspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada starii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 82/2020;
 5. Persoanele care desfasoara profesii liberale  Autorizate si reglementate prin acte cu putere de lege ( lista orientativa) – Arhitect / Avocat / etc.

 

Care sunt condițiile prin care intreprinderile Mici si Mijlocii, PFA-urile, ONG-urile, CMI-urile, Profesiile Liberale Autorizate, pot obtine finantarea nerambursabila prin programul microgranturi?

 1. Codul CAEN pentru care se solicita acordarea  finantarii nerambursabile, trebuie sa fie autorizat la momentul depunerii cererii;
 2. Au obtinut o cifra de afaceri in exercitiul financiar anterior depunerii cererii de finantare de cel putin echivalentul in lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finantare, cu exceptia beneficiarilor ajutorului de stat care au fost infiintati in anul 2019, cu o cifra de afaceri mai mica de 5.000 euro, pentru care plafonul minim al cifrei de afaceri se calculeaza prin inmultirea numarului de luni intregi de activitate din anul 2019 cu suma de 415 euro;
 3. Au desfasurat activitate curenta/operationala pe perioada a cel putin unui an calendaristic inainte de data depunerii cererii de finantare, cu exceptia PFA/CMI pentru care inceperea activitatii poate sa fi avut loc pâna la data de 1 februarie 2019;
 4. Isi mentin activitatea pe o perioada de cel putin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub forma de microgrant;
 5. Nu erau in dificultate la 31 decembrie 2019;
 6. Nu depasesc plafonul de 800.000,00 Euro pe Cadrul temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei in contextul actualei epidemii de COVID-19 aprobat de catre Comisia Europeana;
 7. Au depus bilantul pentru anul 2019 si 2020.
 8. Nu se afla intruna din urmatoarele situatii: Concordat Preventiv, Procedura de Lichidare, Insolvență sau Faliment;
 9. Nu are Decizii de Recuperare a unui ajutor de stat ce nu au fost executate și recuperate integral;

 

Care sunt cheltuielile eligibile a programului – Microgranturi 2021?

 1. Cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, marfuri, precum si alte categorii de stocuri necesare activitatii curente/operationale desfasurate de beneficiari;
 2. Datorii curente si restante fata de furnizorii curenti, inclusiv fata de furnizorii de utilitati potrivit contractelor incheiate;
 3. Cheltuieli privind chiria pe baza de contract incheiat, pentru sediul social/punctul de lucru unde se desfasoara activitatea pentru care se solicita finantare;
 4. Cheltuieli privind achizitia de servicii si reparatii necesare activitatii curente de baza, cu exceptia serviciilor de consultanta, studii si alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curenta;
 5. Cheltuieli privind echipamentele de protectie medicala, inclusiv materiale de dezinfectie pentru protectia impotriva raspândirii virusului sars-cov- 2;
 6. Cheltuieli privind achizitia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activitatii curente;
 7. Cheltuieli privind achizitia de echipamente, utilaje, instalatii, tehnologii, dotari independente necesare pentru reluarea activitatii;
 8. Cheltuieli privind plata datoriilor catre bugetul statului.
 9. Cheltuiala cu taxa pe valoarea adaugata este eligibila daca este nerecuperabila.
 10. Pentru decontarea datoriilor sunt eligibile si facturile emise anterior semnarii contractului care vor fi achitate din micrograntul acordat în cadrul masurii, dupa data semnarii contractului.

 

Ce cheltuieli nu sunt eligibile?

 1. Cheltuielile aferente salariilor,
 1. Achiziţiilor de bunuri second-hand,
 2. Achizițiile în sistem leasing,
 3. Cheltuielile cu chiria activelor corporale, cu excepția cheltuielilor privind chiria pe baza de contract incheiat, pentru sediul social/punctul de lucru unde se desfasoara activitatea pentru care se solicita finantare.

 

Care sunt documentele necesare pentru depunerea cererii de finantare nerambursabilă – Microgranturi 2021?

 1. Bilant 2019
 1. Bilant 2020

 

!Sunt eligibile SRL-urile din toate domeniile de activitate.

 

Pentru mai multe informații, așteptăm să ne contactați!

e-mail: office@expertconsulting.ro

tel: +40.256.294.350

 

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt