Elaborare si management de proiect

Elaborarea si implementarea de proiecte cu finantare nerambursabila nationala si europeana

Cu toate ca ofera o serie de oportunitati evidente de dezvoltare, obtinerea si utilizarea de fonduri europene este o procedura destul de anevoioasa data fiind complexitatea documentatiei ce trebuie elaborata si a procedurilor de urmat. Ca atare, procedurile de accesare, implementare si gestionare a proiectelor cu finantare nerambursabila (fonduri nationale, fonduri europene, alte fonduri publice) sunt sofisticate si necesita de multe ori cunostinte multidisciplinare, precum si o strictete si minutiozitate deosebita, care pentru consultantii nostrii au devenit deja o conditie sine qua non. Acestia ofera consultanta specializata pe intregul flux de identificare, accesare, aprobare si implementare a proiectelor finantate din surse nerambursabile. Mai mult, consultantii sunt alaturi de clientii nostri si in perioada post-implementare (3 – 5 ani), de mentinere obligatorie a investitiei si a rezultatelor proiectului.

Serviciile constau in:

 • Analiza eligibilitatii solicitantului, a oportunitatii si eligibilitatii investitiei vizate, selectarea costurilor eligibile prin prisma unui program de finantare;
 • Consultanta/instruire acordata personalului implicat in proiect cu privire la procedurile de lucru in cadrul proiectelor cu finantare nerambursabila (fonduri nationale, fonduri europene, alte fonduri publice);
 • Elaborarea documentatiilor tehnice, economice si financiare pentru solicitarea de finantare nerambursabila (cerere de finantare, plan de afaceri, analiza cost-beneficiu, studiu de fezabilitate, analiza economica si financiara, etc), asamblarea si depunerea proiectului spre evaluare;
 • Asistarea clientului pe parcursul procesului de evaluare administrativa, tehnica si financiara a proiectului, din punctul de vedere al asigurarii tuturor informatiilor necesare aprobarii proiectului si semnarii contractului de finantare;
 • Asistenta in intocmirea documentatiei pentru achizitiile publice din cadrul proiectului cu finantare nerambursabila, potrivit prevederilor legale in vigoare;
 • Asistenta in intocmirea raportarilor financiare si tehnice (rapoarte de progres, cereri de plata, cereri de rambursare) si a altor documente/raportari necesare pe parcursul implementarii proiectului ori solicitate de catre finantator;
 • Asistenta in supervizarea implementarii la timp a tuturor activitatilor proiectului si urmarirea respectarii tuturor activitatilor din cadrul proiectului in conformitate cu contractul de finantare semnat si anexele la acesta;
 • Facilitarea comunicarii cu finantatorul pe parcursul implementarii proiectului si in perioada post-implementare, din punctul de vedere al asigurarii tuturor informatiilor necesare realizarii proiectului si mentinerii rezultatelor sale.

Managementul proiectelor de investitii 

Utilizand un ansamblu corent de metode, tehnici si procedee de fundamentare a deciziilor investitionale, serviciile oferite de Expert Consulting pun la dispozitia clientilor informatii utile pentru a defini si evalua din punct de vedere al viabilitatii si sustenabilitatii proiectele investitionale.

Serviciile constau in:

 • Definirea proiectelor de investitii;
 • Analiza caracteristicilor si a componentelor proiectelor de investitii;
 • Planificarea proiectului de investitie;
 • Identificarea elementelor de oportunitate implicate de un proiect investitional;
 • Calcularea necesarului de investitie al proiectului;
 • Previziunea fluxurilor de numerar (cash flow-urilor);
 • Determinarea costului capitalului;
 • Evaluarea proiectului de investitii prin utilizarea de multiple tehnici/criterii (VAN, RIR, analiza scenariilor, analiza de senzitivitate, analiza de riscuri, etc).