Consultanța

Consultanța generală în management, marketing și logistică

Prin serviciile de consultanță generală în management, marketing și logistică oferite, Expert Consulting asistă organizațiile private în analiza și redefinirea strategiilor, pentru a-și îmbunatăți eficiența operațiunilor și a-și optimiza resursele financiare, umane și tehnologice.
De cele mai multe ori firmele-client nu dispun de personal specializat, care să poată face o analiză adecvată a firmei ori a pieței pe care operează aceasta, în vederea identificării zonelor cu probleme, a aspectelor ce pot fi imbunatățite ori a oportunităților existente. Se impune așadar intervenția unui consultant, care prin profunzimea cunoștintelor și vastitatea experienței poate oferi perspective proaspete și inovative asupra situației investigate.

Serviciile constau în:

 • Realizarea diagnosticului economico - financiar al firmei;
 • Consultanță privind dezvoltarea afacerilor (analiza firmei, abordarea strategiei firmei);
 • Diagnosticarea stadiului afacerii;
 • Analiza oportunităților de pe piață, cercetarea și selectarea piețelor - țintă, diferențierea și poziționarea ofertei firmei;
 • Consultanță privind amplasamentul și eficiența centrelor logistice etc.

Consultanță privind elaborarea de: planuri de afaceri, planuri de marketing, studii de piață, studii de fezabilitate, studii de oportunitate

La solicitarea clienților, Expert Consulting poate întocmi planuri de afaceri, planuri de marketing, studii de piață, studii de fezabilitate, studii de oportunitate și orice alte documentații similare, necesare pentru:

 • Obținerea unei finanțări, de la un investitor privat ori de la bancă, inclusiv obținerea de fonduri europene / naționale / alte fonduri publice nerambursabile;
 • Cunoașterea caracteristicilor și nevoilor clienților pentru creșterea satisfacției acestora;
 • Modificarea unui produs existent și obținerea de sugestii pentru acest lucru;
 • Conceperea unui nou produs;
 • Cunoașterea constrângerilor și oportunităților pieței;
 • Analizarea vânzărilor și stabilirea previziunilor;
 • Evaluarea notorietății și a imaginii firmei;
 • Identificarea de noi piețe de desfacere și oportunități noi de afaceri într-o anumită regiune, ramură industrială;
 • Regândirea abordării de marketing pentru produsele existente, rebranding, repoziționare;
 • Fundamentarea necesității și oportunității unei anumite investiții, precum și fezabilitatea tehnică și financiară a investiției;
 • Evaluarea sau analiza impactului potențial al unui proiect investițional propus;
 • Obținerea informațiilor necesare proprietarului proiectului de investiție, precum și eventualilor terți finanțatori ai acestuia, în vederea luării unei decizii privind realizarea investiției (decizie pozitivă sau negativă, dimensionarea și eșalonarea investiției), etc.

Consultanță pentru dezvoltarea activității de cercetare si implementarea invențiilor și inovațiilor 

Ne place să ne reinventăm permanent, de aceea pentru perioada viitoare ne propunem să sprijinim domeniul de cercetare-dezvoltare și implementare a invențiilor și inovațiilor, ca o direcție nouă de dezvoltare a companiei în contextul noii economii bazată pe inovare și cunoaștere.  

Oferim consultanță cu privire la:

 • punerea în practică a invențiilor și inovațiilor;
 • identificarea surselor de finanțare pentru invenții și inovații (investitori privați, sprijin primit din fonduri publice europene/naționale, împrumuturi din partea instituțiilor financiare internaționale, etc);
 • identificarea de oportunități de colaborare internațională în domeniul cercetării - dezvoltării - inovării.