Projects

Cresterea eficientei utilizarii deseurilor ce pot produce energie in sectorul logistic

Incepand cu data de 23.05.2014, Expert Consulting deruleaza in parteneriat cu Centrul National pentru Productie si Consum Durabile si Clusterul de Energii Sustenabile din Romania - ROSENC, proiectul cu titlul Cresterea eficientei utilizarii deseurilor ce pot produce energie in sectorul logistic, co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala in cadrul Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice 2007-2013, Axa Prioritara 1, Un sistem inovativ si ecoeficient de productie, Domeniul Major De Interventie 1.3, Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului, Operatiunea 1.3.1, Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes national si international

Formare profesionala in metode moderne de organizare a muncii in regiunea de vest

In perioada 2010-2012 Expert Consulting a implementat proiectul Formare profesionala in metode moderne de organizare a muncii in Regiunea Vest. Proiectul este cofinantat din Fondul Social European (FSE) prin intermediul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Axa Prioritara 3, Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor, Domeniul Major De Interventie 3.2, Formare profesionala si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii.

TREPAN – Regandirea si consolidarea culturii antreprenoriale prin furnizarea de instruire si dezvoltarea de parteneriate la nivel (trans)national

In perioada noiembrie 2008 - octombrie 2011 Expert Consulting a fost partener in cadrul proiectului strategic TREPAN - Regandirea si consolidarea culturii antreprenoriale prin furnizarea de instruire si dezvoltarea de parteneriate la nivel (trans)national, proiect selectat in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 si cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul Social European.