Uniunea Europeană oferă finanţare pentru fermierii din România în valoare de 2,66 miliarde euro pentru aplicarea măsurilor de mediu şi climă.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) prin Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (AM PNDR) anunţă publicarea documentelor informative şi de ghidare pentru accesarea şi implementarea cu success a angajamentelor din cadrul practicilor de agro-mediu şi climă (Măsura 10), agriculturii ecologice (Măsura 11) şi zonelor care seconfruntă cu constrângeri naturale (Măsura 13). 

Astfel, fermierii din Regiunea Vest pot accesa angajamentele aplicabile măsurilor de mediu şi climă în cadrul cărora sunt disponibile sume de aproximativ 2,66 miliarde euro. 

Măsura 10 – 1,071 miliarde euro, 
Măsura 11 – 236,42 milioane euro, 
Măsura 13 – 1,355 miliarde euro. 
Pentru perioada de programare 2014-2020, a fost pus un accent deosebit pe promovarea utilizării eficiente a resurselor, precum şi pe creştereainteligenţă, durabilă şi favorabilă incluziunii în agricultură şi zonele rurale, în concordanţă cu obiectivele stabilite prin Strategia Europa 2020. Unul din instrumentele puse la dispoziţia Statelor Membre pentru atingerea acestor obiective este noul pachet de măsuri de mediu şi climă ale PNDR 2014-2020.

Cu scopul asigurării tuturor informaţiilor necesare pentru continuarea angajamentelor deschise pe parcursul anilor precedenţi care se află în derulare în acest an, dar şi pentru asigurarea sprijinului necesar pentru deschiderea unor noi angajamente în anul 2017, MADR prin AM PNDR, Agenţia pentru FinanţareaInvestiţilor Rurale şi Agenţia de Plăti şi Intervenţie pentru Agricultură au elaborat o serie de documente informative şi de ghidare, utile în accesarea şi implementarea cu succes a angajamentelor. Printre acestea găsiţi pliante informative privind schemele / măsurile de plata pentru care se poate solicităsprijin prin cererea unică de plata în campania 2017, completarea electronică a cererii unice de plata, normele de eco-condiţionalitate aplicabile, dar lista zonelor eligibile, hărţi şi alte materiale informative. 

*** 

Pentru sprijinirea acestei iniţiative, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest a postat la adresa http://adrvest.ro/pndr/, informaţii privind disponibilitatea materialelor informative referitoare la măsurile de mediu şi climă. De asemenea, aceste informaţii se găsesc şi la următorul link: http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/măsuri-de-mediu-şi-climă.html.