Turism

 

Creșterea calității serviciilor turistice în cadrul Arsenal Park prin crearea unei infrastructuri de agrement specifice

 

Beneficiar: TIMCO SA

Program de finanțare: Programul Operațional Regional 2007-2013Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, Domeniul major de intervenție 5.2 - Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice

Valoarea finanțării nerambursabile: 12.085.295,40 Lei

Perioada de implementare a proiectului: 24.12.2013-24.12.2015

Localizarea geografică a proiectului: Regiunea Vest, localitatea Orăștie, str. Codrului, nr. 25, Județ Hunedoara

Scurtă descriere a proiectului:

Obiectivul general al prezentului proiect este dezvoltarea activității de turism în cadrul Timco SA prin crearea unei infrastructuri de agrement în cadrul Arsenal Park Orăștie.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • crearea a 9 noi obiective de agrement în cadrul Arsenal Park;
 • creșterea numărului de turiști cu 50% în primii doi ani de operare a investiției;
 • creșterea numărului de sosiri cu 50% în primii doi ani de operare a investiției;
 • creșterea numărului de sosiri pentru infrastructura de agrement după cum urmează:

- 10% în primul an după implementarea proiectului, în principal ca și efect al activității de promovare a investiției realizate, proiectul fiind practic o premieră pentru zona de vest a României;

- 5% în anii 2-5 de operare a investiției;

- 2% în anii 6-10 de operare a investiției;

 • menținerea unui număr de 24 locuri de muncă;
 • crearea de 26 de noi locuri de muncă permanente;
 • facilitarea îndeplinirii obiectivului „Hunedoara – un județ ospitalier” din Strategia de dezvoltare turistică a județului Hunedoara 2008 – 2013 prin crearea, pe lângă infrastructură de primire turistică existentă în cadrul Arsenal Park, a unei infrastructuri specifice de agrement;
 • atragerea de noi turiști prin o mai bună poziționare pe piață pe care se activează deja și prin pătrunderea pe noi piețe; 

Proiectul răspunde obiectivelor domeniului major de intervenție 5.2, vizând atingerea unor indicatori de program cum sunt: creșterea numărului de turiști, locurile de muncă nou create/ menținute, dar și următorilor:

 • indicatori de mediu: reducerea utilizării resurselor naturale epuizabile

Arsenal Park este cel mai întins complex de petrecere a timpului liber din România, întinzându-se pe o suprafață de 80 de hectare. Cele 80 de ha sunt reprezentate în proporție de peste 50% de teritoriu împădurit. Din punct de vedere economic, această resursă naturală putea fi utilizată pentru a genera profituri în diferite variante, care nu iau în calcul utilizarea resurselor naturale. Dar Timco SA a hotărât valorificarea acestei suprafețe splendide din punct de vedere natural, care înglobează fauna și flora specifică prin transformarea acesteaia într-un obiectiv turistic de agrement și anume piste pentru biciclete. Astfel componenta naturală va fi pastrată si, mai mult, va fi și pusă în evidență prin promovarea acesteia către turiști. 

 • indicatori  de monitorizare:
 • structuri de agrement nou create – 1                                                                                          

- capacitatea structurii de agrement înainte și după modernizare: înainte de modernizare – 128 locuri de cazare și 128 locuri pentru agrement, după modernizare – 128 locuri de cazare și 588 locuri pentru agrement.

Prezentul proiect vizează crearea unei structuri de agrement care va cuprinde următoarele obiective:

 1. centru spa
 2. sală multifuncțională
 3. loc de joacă pentru copii
 4. traseu de cățărat în copaci
 5. pistă de biciclete și plimbare
 6. amenajare turn pentru sporturi extreme
 7. patinoar
 8. skate parc
 9. centru de agrement călare

Astfel proiectul vizează crearea unei structuri de agrement complexe, care înglobeaza 9 entități complementare de agrement. Întreaga structură va funcționa ca un tot unitar, fiind destinată atât turiștilor care vor utiliza și serviciile de cazare din cadrul Arsenal Park, cât și turiștilor interesați doar de componenta de agrement.

            Mai multe informații puteți obține la www.arsenalpark.ro.


Înființarea pensiunii turistice rurale Moteletul

 

Beneficiar: SC MOTELETUL  SRL

Program de finanțare: Programul SAPARD, Masura 3.4 - Dezvoltarea și diversificarea activităților economice care să genereze activități multiple și venituri alternative

Valoarea finanățrii nerambursabile: 100.000 Euro

Perioada de implementare a proiectului: 19.06.2007-31.10.2008

Localizarea geografică a proiectului: Regiunea Vest, Localitatea Moșnita Nouă, județul Timiș

Scurtă descriere a proiectului:

Proiectul a vizat înființarea unui nou obiectiv turistic. Capacitatea de cazare este de 10 camere duble, unitatea fiind amenajată la standardul de 3 margarete. Deține bucătărie proprie, iar în sala de mese se pot organiza și diverse evenimente festive.
În cadrul proiectului a fost inclusă și o componentă de agrement respectiv un teren de tenis.
La finalul implementării proiectului au fost create 5 noi locuri de muncă.


Înființarea pensiunii turistice „Casa Altringen”

 

Beneficiar: SC Casa Altringen SA

Program de finanțare: SAPARD, Masura 3.4 - Dezvoltarea și diversificarea activităților economice care să genereze activități multiple și venituri alternative

Valoarea totală a investiției: 1.065.507,80 Lei

Localizarea geografică a proiectului: Regiunea Vest, satul Altringen, nr.21, comuna Bogda, județul Timiș.

Scurtă descriere a proiectului:

Proiectul și-a propus amenajarea și darea în folosință a unei pensiuni turistice în satul Altringen, com. Bodga, sat aflat în zona piemontului bănățean, ce face parte din Dealurile Lipovei, la aproximativ 40 Km față de Timișoara, Arad și 100 de Lugoj. Zona colinară și bogat împadurită oferă posibilități multiple de odihnă și recreere. Această arie a fost populată în principal cu etnici germani, emigrarea acestora conducând la depopulare și declin economic. Începând cu anii 90 o mare parte a caselor existente în această zonă au fost achiziționate de orășenii dornici de relaxare în atmosfera satului bănățean.

În aceste condiții și cu dorința reală de a sprijini revitalizarea și dezvoltarea zonei, asociații firmei SC Casa Altringen SA au achiziționat o casă și terenul aferent acesteia în vederea construirii unei pensiuni turistice. Structural pensiunea cuprinde  zece camere de cazare, spațiu de servire a mesei, spațiu de odihnă și socializare precum și o terasă. Spațiul exterior a fost amenajat în vederea asigurării parcării autoturismelor și în scopul asigurării trecerii armonioase de la spațiul pensiunii la natura înconjurătoare.

Respectarea elementelor de rustic a satelor bănățene s-a realizat  prin mobilier și amenajarea interioară, prin bucătăria locală și prin activități culturale și de recreere specifice. În cadrul pensiunii a fost angajat personal din zonă, iar aprovizionarea cu produse se face și din randul producătorilor locali. O parte a profitului generat de activitatea pensiunii va fi utilizat în vederea achiziționării de noi case din sat astfel încat să se poată crea în final un sat de vacanță.