Training

Cursuri acreditate și traininguri personalizate

Expert Consulting deține acreditare pentru susținerea urmatoarelor cursuri:

  • Manager îmbunatățire procese, cod COR 242108 
  • Manager inovare, cod COR 242106 

În afara programelor de formare profesională autorizate, Expert Consulting susține și traininguri personalizate pentru societăți comerciale, instituții etc., la cererea acestora, cu stabilirea de comun acord a conținutului tematic, numărul de ore fiind corelat cu cerințele programelor de pregătire.

Astăzi, învățarea continuă reprezintă un aspect cheie pentru fiecare individ în parte, dar și pentru companiile angajatoare, ca o condiție esențială pentru progres și performanță.

Investiția în capitalul uman reprezintă cea mai profitabilă investiție pe termen lung, care, în contextul unei economii și societăți bazate pe cunoaștere, trebuie abordată ca o necesitate obiectivă, de aici rezultând practic capacitatea individului de a se adapta la tendințele tot mai dinamice ale pieței muncii și a se dezvolta profesional, respectiv capacitatea companiilor de a răspunde rapid și eficient la schimbările survenite în mediul extern.

Cursurile pe care le orgănizam se adresează atât companiilor, instituțiilor, în ceea ce privește nevoile de formare profesională ale personalului angajat, cât și persoanelor fizice dornice să își completeze educația și să îți actualizeze cunoștințele, ca și condiție esențială pentru dezvoltare și identificarea de noi oportunități. 

Expert Consulting furnizează programe de formare profesională a adulților, prin metode și abordări moderne de invățare, cu aplicabilitate imediată. Înțelegem importanța însușirii totale a cunoștințelor, de aceea punem un accent deosebit activitățile practice cu rol demonstrativ sau aplicativ. 

Expert Consulting dispune de o sală de curs dotată modern (echipamente IT, acces la internet, mobilier ergonomic, climatizare), formatori cu experiență și suporturi de curs de cea mai bună calitatate.