Submasura 4.1 – Investitii in exploatatii agricole

 

SCOPUL investitiilor sprijinite in cadrul acestei sub-masuri este sprijinirea investitiilor pentru cresterea competitivitatii exploatatilor agricole prin dotarea cu utilaje si echipamente performante in raport cu structura agricola actuala, precum si investitiile pentru modernizarea fermei (in special cele de dimensiuni medii si asocieri de ferme mici si medii) si imbunatatirea calitatii activelor fixe.

OBIECTIVELE submasurii 4.1:

· Imbunatatirea performantelor generale ale exploatatiilor agricole prin cresterea competitivitatii activitatii agricole, a diversificarii productiei agricole si a calitati produselor obtinute;

· Restructurarea exploatatiilor de dimensiuni mici si medii si transformarea acestora in exploatatii comerciale;

· Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investitii;

· Cresterea valorii adaugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei si comercializarea directa a acestora in vederea crearii si promovarii lanturilor alimentare integrate.

BENEFICIARII:

 Fermierii, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate;

· Cooperativele (cooperativele agricole si societatile cooperative agricole), grupuri de producatori, constituite in baza legislatiei naționale in vigoare care deservesc interesele membrilor;

SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda dupa cum urmeaza:

In cazul fermelor avand dimensiunea economica pana la 500.000 SO (valoare productie standard) sprijinul public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi:

· pentru proiectele care prevad achizitii simple:

– maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici;

· pentru proiectele care prevad constructii-montaj:

– maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal;

– maximum 1.500.000 euro pentru legume in spatii protejate (sere) si sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;

· pentru proiectele care prevad crearea de lanturi alimentare integrate:

– maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici;

In cazul fermelor avand dimensiunea economica peste 500.000 SO sprijinul public nerambursabil va fi de 30% si nu va depasi:

· pentru proiectele care prevad achizitii simple:

– maximum 500.000 euro;

· pentru proiectele care prevad constructii- montaj:

– maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv maximum 1.500.000 euro pentru legume in spatii protejate (sere) si sectorul zootehnic;

· pentru proiectele care prevad crearea de lanturi alimentare integrate:

- maximum 2.000.000 euro;

In cazul cooperativelor si a grupurilor de producatori sprijinul va fi 50% fara a depasi maximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investitiei.

 

Sursa: eufinantare.info