Structural Consulting™ Group – www.fonduri-structurale.ro caută traineri! Termenul limită pentru transmiterea aplicațiilor este 10 aprilie 2017

Structural Consulting™ Group – www.fonduri-structurale.ro caută experți pentru o procedură de achiziție publică. Experții selectați vor fi implicați în crearea suporturilor de curs și în livrarea unor sesiuni de formare pentru personalul din instituții publice, activitățile derulându-se la nivelul întregii țări.

Categoriile de experți necesari si condițiile ce trebuie îndeplinite sunt următoarele:

Trainer metode și tehnici de prelucrare statistică a datelor si informațiilor, care să îndeplinească următoarele cerințe:

 • Să dețină studii absolvite cu diploma de licență sau echivalent;
 • Să dețină competențe specifice temei de formare „metode și tehnici de prelucrare statistică a datelor și informațiilor”, respectiv domeniul statisticii, dobândite prin absolvirea de cursuri / studii în acest domeniu;
 • Să dețină competențe de formator atestate prin certificate, diplome sau echivalent;
 • Minimum 1 contract/proiect de formare profesională în domeniul statisticii în cadrul unor instituții / organizații.

Trainer mediere și negocierecare să îndeplinească următoarele cerințe:

 • Să dețină studii absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;
 • Să dețină competențe specifice temei de formare „mediere și negociere”, dobândite prin absolvirea de cursuri pe temele negociere și mediere sau în domeniul juridic;
 • Să dețină competențe de formator atestate prin certificate, diplome sau echivalent;
 • Minimum 1 contract  de formare profesională în domeniul negociere și/sau mediere în cadrul unor instituţii/organizații.

Trainer comunicare interpersonalăcare să îndeplinească următoarele cerințe:

 • Să dețină studii absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;
 • Să deţină competenţe specifice temei de formare comunicare, dobândite prin absolvirea de cursuri;
 • Să dețină competențe de formator atestate prin certificate, diplome sau echivalent;
 • Minimum 1 contract de formare profesională în domeniul comunicare, în cadrul unor instituţii/organizații etc.

Trainer managementul timpului și managementul performanței, care să îndeplinească următoarele cerințe:

 • Să dețină studii absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;
 • Să dețină competențe specifice temei management, dobândite prin absolvirea de cursuri;
 • Să dețină competențe de formator, atestate prin certificate, diplome, atestate sau echivalent;
 • Minimum 1 contract de formare profesională în domeniul managementului, în cadrul unor instituţii/organizații etc.

Trainer Microsoft Project, care să îndeplinească următoarele cerințe:

 • Să dețină studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent;
 • Să dețină competențe specifice temei de formare Microsoft Project, dobândite prin absolvirea de cursuri/seminarii;
 • Să deţină competenţe de formator, atestate prin certificate, diplome, atestate sau echivalent (se acceptă inclusiv diploma de Microsoft Certified Trainer);
 • Minimum 1 contract de formare profesională pe tema Microsoft Project susținut în calitate de trainer pentru instituţii/organizații etc.

Trainer ECDL, care să îndeplinească următoarele cerințe:

 • Să dețină studii absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent;
 • Minimum 2 cursuri/seminarii absolvite, atestate prin certificate, diplome, sau echivalent, din care să rezulte deţinerea de competenţe specifice temei de formare ECDL(se acceptă inclusiv studii superioare în domeniul IT, atestate prin diplomă de licență, și care deține permisul ECDL COMPLET);
 • Să deţină competenţe de formator, atestate prin certificate, diplome, atestate sau echivalent;
 • Minimum 1 contract de formare profesională ECDL susținut în calitate de trainer pentru instituţii/organizații etc.

Cei interesați sunt rugați să transmită la adresa de email instruire@fonduri-structurale.ro următoarele documente:

 • CV-ul în format european (Europass) –  în format editabil și în format scanat, semnat și datat pe fiecare pagină, în care se va menționa obligatoriu tipul de expert (ex. Trainer ECDL etc.);
 • Documente ce dovedesc îndeplinirea cerințelor: diplome și/sau certificate, atestate, recomandări, adeverințe, contracte de muncă/prestări servicii, fișe de post etc.

Termenul limită de transmitere a aplicațiilor și a documentelor solicitate este luni, 10 aprilie 2017, ora 14:00.

Vor avea prioritate experții care dețin un număr cât mai mare de contracte de formare profesională în domeniul solicitat. Vor fi contactați numai experții care corespund profilului solicitat.

Echipa www.fonduri-structurale.ro