Start-up Nation – „conform cu fotocopia”

Vă spun de la bun început că știu ce o să gândiți o parte dintre voi: „Aaa….Iar Start-up Nation??”. Vă dau dreptate… Și eu aș vrea să scriu despre altceva. Sincer vă spun. Dar, până una alta, am intrat cu toții în această „horă antreprenorială națională”, așa că nu ne mai rămâne decât să jucăm.

Acestea fiind spuse, să trecem la povestit. Zilele trecute, comisarul pentru politica regională, Corina Crețu, declara la evenimentul de lansare a ediției de anul acesta a caravanei fondurilor structurale „Succesul e…MOLIPSITOR!” un lucru care mi-a mers direct la inimă: „Înțeleg foarte bine că banul european trebuie controlat […] dar nu cred că putem porni de la bun început cu o totală neîncredere, suspiciune de fraudă în fața beneficiarului”. Un mesaj constructiv și de încurajare. M-a cuprins atunci un val luminos de speranță, gândindu-mă că sigur acesta va ajunge (dacă n-a ajuns, chiar, deja!) și la urechile autorităților române. Mesajul doamnei Crețu trebuie citit într-o cheie mai largă care vizează și programele guvernamentale finanțate parțial din bugetul de stat, parțial din fonduri europene (cum e cazul Start-up Nation).

Ieri am citit (din nou și cu atenție mai mare decât în ziua apariției) normele Start-up Nation, iar valul luminos de speranță s-a transformat rapid mai degrabă într-o flăcăruie abia pâlpâindă.

Oare ce imagine proiectează ministerul cu privire la beneficiarii programului când simpla prezentare de către aceștia a unor copii după documentele cheltuielilor nu este suficientă, ei fiind obligați să trimită și facturile în original pentru ca ofițerii să verifice „conformitatea fotocopiilor” înainte de a da ok-ul pe deconturi? Și uite așa, într-o escaladă a absurdului, originalul trimis ca să demonstreze conformitatea copiei va trebui la rându-i validat printr-o altă fotocopie care, nu-i așa, va trebui depusă de mânuță cu originalul aferent. O altă variantă ar fi ca toți beneficiarii Start-Up Nation să își facă un nou model de ștampilă „conform cu fotocopia” care va fi aplicată birocratic pe original.

Revenind la esența acestui articol. Să vă spun ceva despre încredere, domni și doamne Finanțator: E o „stradă cu dublu sens”! Eu mă întreb așa: dacă Finanțatorul nu are încredere în beneficiari că aceștia îi vor trimite copii „corecte” după facturi, de ce ar avea încredere beneficiarii că dosarele lor cu facturi ÎN ORIGINAL!!! nu se vor pierde în mormanele de dosare și hârtii care se găsesc în birourile funcționărești?

Iar dacă tot soliciți beneficiarilor să-ți aducă facturile în original, de ce nu le certifici chiar tu, Finanțator, „conform cu originalul”? Că tot faci muncă de Sisif verificând conținutul fiecărei copii în raport cu originalul…

Așa, ca de final, o să mai las aici încă o întrebare: „Dacă nu aveți încredere în beneficiari nici că vă vor transmite copii adevărate după facturi, ei de ce ar avea încredere că vă veți respecta obligațiile asumate în calitate de Finanțator?” Nu, nu vă grăbiți cu un răspuns. E retorică.

***

Normele Start-up Nation publicate pe 5 mai 2017 spun așa la pagina 12:

n) pentru cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale – contractul de prestări servicii cu furnizorul de servicii de formare și dovada autorizării acestuia, factură fiscală, în original și copie certificată, copie certificată după diploma de absolvire,

o) pentru consultanță pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării în cadrul programului și implementarea proiectului – contractul de prestări servicii cu furnizorul de servicii de consultanță, […] factură fiscală, în original și copie certificată, proces-verbal privind execuția contractului de consultanță.

[…]

(2) Întreaga documentație va fi depusă în 2 exemplare: 1 original și 1 fotocopie certificată.

[…]

(4) Documentele originale vor fi restituite beneficiarilor după verificarea conformității fotocopiilor, prin ridicarea lor de către operatorii economici de la sediul OTIMMC.

9 THOUGHTS ON “START-UP NATION – „CONFORM CU FOTOCOPIA””