Se pot depune proiecte pentru sprijinirea eficientei energetice a cladirilor rezidentiale!

Unitatile administrativ-teritoriale din mediul urban pot depune proiecte pentru sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor  pe Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon. 

 

In cadrul prioritatii de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor, Operatiunea A - Cladiri rezidentiale, actiunile sprijinite vizeaza:

 1. Masuri de crestere a eficientei energetice a cladirilor rezidentiale
 2. Masuri conexe care contribuie la implementarea componentei din cadrul proiectului pentru care se solicita finantare

  I. Masurile de crestere a eficientei energetice includ:

 3. lucrari de reabilitare termica a anvelopei;
 4. lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire;
 5. instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile;
 6. alte activitati suplimentare.

 

II. Masurile conexe care contribuie la implementarea componentelor:

 • inlocuirea circuitelor electrice in partile comune - scari, subsol, etc.;
 • repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezinta potential pericol de desprindere si/sau afecteaza functionalitatea blocului de locuinte;
 • construirea/repararea acoperisului tip terasa/sarpanta, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip sarpanta;
 • demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuinte, precum si montarea/remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie;
 • refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;
 • repararea/refacerea canalelor de ventilatie din apartamente in scopul mentinerii/realizarii ventilarii naturale a spatiilor ocupate;
 • repararea trotuarelor de protectie, in scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura blocului de locuinte;
 • repararea/inlocuirea instalatiei de distributie a apei reci si/sau a colectoarelor de canalizare menajera si/sau pluviala din subsolul blocului de locuinte pana la caminul de bransament/de racord, dupa caz;
 • masuri de reparatii/consolidare a cladirii, acolo unde este cazul (lucrarile de reparatii/consolidare nu vizeaza interventii anterioare neautorizate);
 • crearea de facilitati / adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilitati (rampe de acces);
 • refacerea finisajelor interioare aferente spatiilor comune din bloc (casa scarii);
 • procurarea si montarea lifturilor in cadrul unui bloc prevazut din proiectare cu lifturi, care are casa liftului, dar care nu are montate lifturile respective/ modernizare lifturi existente.

  Valoarea totala eligibila a cererii de finantare se incadreaza in urmatoarele limite minime si maxime:

 • Valoare minima eligibila: 100.000 euro
 • Valoare maxima eligibila: 5 milioane euro

 

Ratele de co-finantare aplicabile pentru cheltuielile eligibile sunt:

 • 60% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor - Fondul European de Dezvoltare Regionala si bugetul de stat;
 • 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor - UAT si Asociatia de proprietari.

 

Proiectele se depun in perioada 16.05.2016 - 16.11.2016 la sediul Agentiilor de dezvoltare regionala  din  regiunea in care se va implementa proiectul.  

 

Ghidul final poate fi consultat pe site-ul: http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html