Se pot depune proiecte pentru servicii de piata si comert!

IMM-urile de pe teritoriul Romaniei care au pana la 250 angajati  pot depune proiecte prin intermediul programului de dezvoltare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata. 

In cadrul programului de dezvoltare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata sunt eligibile urmatoarele cheltuieli:

 • achiziţionarea de echipamente IT si tehnică de calcul;
 • achiziţionarea de echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
 • achiziţionarea de electro şi motostivuitoare;
 • investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;
 • achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;
 • achiziţionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3;
 • certificarea unui sistem de management al calităţii/ mediului/sănătăţii şi securităţii ocupaţionale/siguranţei alimentelor;
 • realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate;
 • achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie;
 • achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de comerţ sau servicii;
 • participarea la cursuri de instruire pentru formare / calificare profesională / specializare.

Valoarea maximă a ajutorului financiar nerambursabil nu poate depăşi suma de 135.000 lei pentru fiecare beneficiar.

Proiectele se depun online in perioada 12.07.2016 21.07.2016.