Se lansează in data de 25.05.2016, submăsura care permite investiţii in crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

 

 Investițiile sprijinite în cadrul acestei submăsuri au scopul de :

·creare și modernizare a infrastructurii rutiere locale și a sistemelor de alimentare cu apă/apă uzată, constituie elemente de bază pentru comunitatea rurală; 
 ·crearea și modernizarea infrastructurii educaționale ante și preșcolară și a infrastructurii de învățământ secundar superior, cu profil resurse naturale și protecția mediului dar și a școlilor profesionale în domeniul agricol.

 Submăsura 7.2 isi propune următoarele obiective:

 

·Crearea infrastructurii rutieră de interes local și o infrastructură de apă/apă uzată îmbunătățite, care vor contribui la diminuarea tendințelor de declin social și economic și la îmbunătățirea nivelului de trai în zonele rurale;

·Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația rurală și la stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban;

BENEFICIARII acestei submăsuri :

·Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
·ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (infrastructură de tip after-school);

Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL acordat este de:

·100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri care sunt NEneratoare de venit și nu va depăși:

  • 1.000.000 Euro/ comună, pentru investiții care vizează un singur tip de sprijin (infrastructura de drumuri, apă sau apă uzată);
  • 2.500.000 Euro/ comună, pentru investiții care vizează înființarea infrastructurii de apă și apă uzată și 1.500.000 euro pentru extinderea acestei infrastructuri;
  • 500.000 Euro, pentru proiectele de infrastructură educațională/socială;
  • 4.000.000 euro, pentru proiectele colective (ADI din care fac parte comune) (proiecte care vizează mai multe comune) fără a depăși valoarea maximă /comună/tip de sprijin.

• 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de ONG-uri care vizează infrastructura educațională (grădinițe) și socială (infrastructură de tip after-school) și nu va depăși 100.000 euro

Proiectele se depun on line in perioada 25.05.2016 - 31.10.2016 pe site-ul www.apdrp.ro , in limita bugetului disponibil.  

 

Ghidul final poate fi consultat pe site-ul:

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_7_2_infrastructura_rurala