Relansarea apelului de proiecte dedicat îmbunătăţirii mediului urban şi conservării, protejării şi valorificării durabile a patrimoniului cultural.

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest), în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2014-2020, vă informează că Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru POR, a relansat apelul de proiecte pentru AxaPrioritară 5 - Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţi 5.2 - Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizăriioraşelor, regenerării şi decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului şi promovăriimăsurilor de reducere a zgomotului. 

Odată cu această relansare, proiectele vor putea fi depuse în perioada 15 aprilie 2017, ora 12:00 – 15 octombrie 2017, ora 12:00 în vederea solicitării de finanţare neramburasabila. Cererile se vor depune utilizând exclusiv aplicaţia My SMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis doar în intervalul de timp menttionat mai sus.

Finanţarea nerambursabilă în cadrul acestui apel va fi acordată pentru investiţiile care vizează reconversia şi/sau reutilizarea terenurilor neutilizate şi abandonate şi transformarea lor în zone de agrement şi recreere pentru populaţie (parcuri, grădini publice, scuaruri). Apelul de proiecte are că scop îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în oraşe, principalul rezultat preconizat fiind acela de a creşte suprafeţele verzi, satisfacerea nevoii de agrement şi recreere a populaţiei urbane şi reducerea nivelului de poluare, îmbunătăţirea aspectului estetic al oraşelor. 

De asemenea, solicitanţii de finanţare pot fi unităţile administrativ-teritoriale din mediul urban (cu excepţia municipiilor reşedinţa de judeţ), precum şi parteneriatele între acestea şi unităţile administrativ teritoriale judeţ, cu lider de parteneriat unitatea administrativ teritorială din mediul urban. 

*** 

Alocarea financiară pentru Regiunea Vest aferentă acestui apel de proiecte este de 10,59 milioane euro. Precizăm că finanţarea proiectelor în cadrul acestui apel de proiecte se va face având la baza principiul competitivităţii în ordinea punctajului obţinut doar după parcurgerea tuturor etapelor de selecţie din primul apel POR 2016/5/5.2/1 şi în limita sumelor ce rămân disponibile. 

Valoarea totală a unei cereri de finanţare trebuie să se încadreze între minim 100.000 euro şi maxim 5 milioane euro. Finanţarea nerambursabilă acordată în cadrul acestei priorităţi de investiţii, prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi bugetul de stat, va fi de maxim 98 % din valoarea eligibilă a unui proiect, iar contribuţia beneficiarului va fi de minim 2% din totalul cheltuielilor eligibile.

 

Ghidul solicitantului pentru Prioritatea de Investitii 5.2 poate fi consultat pe site-ul ADR Vest http://adrvest.ro/regenerare-urbana-apel-2/,  precum și pe site-ul programului www.inforegio.ro.