POR: Ghidul Solicitantului pentru Prioritatea de investiții 7.1 – Infrastructura de turism SUERD este publicat în consultare publică!