POCU: Ghidurile „Viitor pentru tinerii NEETs”, publicate din nou spre consultare!

Apelul de proiecte vizează creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est și Sud Muntenia) prin îmbunătățirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est și Sud Muntenia).

  •  „Viitor pentru tinerii NEETs II” aferent Axei prioritare 2 Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETS”, prioritatea de investiții 8.ii, obiectiv specific 2.1 și 2.2

Apelul de proiecte vizează creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia) prin îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia).

Observaţiile și propunerile privind îmbunătățirea documentelor mai sus menţionate pot fi transmise  la adresa de e-mail: neets@fonduri-ue.ro  până la data de 10.04.2017.

Notă: Ghiduri pentru aceste obiective (OS 1.1+1.2 și OS 2.1+OS 2.2) au mai fost publicate spre consultare și în decembrie 2016.

Cristina Pojoga,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: AM POCU