POCU: Ghidul publicat iniţial spre consultare pe OS 4.2 - „DLI 360 grade în comunităţile marginalizate“ a fost corectat

Conform anunţului iniţial, persoanele interesate pot transmite observaţii şi propuneri privind îmbunătăţirea documentelor aferente, la adresa de email dli42.pocu@fonduri-ue.ro, până la data de 10.04.2017. 

Reamintim că AM POCU a anunţat săptămâna trecută că va relansa apelurile de proiecte pe OS 4.1.”Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome” şi OS 4.2. „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunităţile marginalizate” (depunere începând cu 10 aprilie 2017 şi până pe 9 iunie 2017), publicând, vineri, 31 Martie 2017.