POCU: Din cele 57 de proiecte depuse pe apelul SOLIDAR, 51 au fost respinse!

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) a publicat lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/75/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă-SOLIDAR Sprijin pentru consolidarea economiei sociale. Din cele 57 de proiecte depuse, 51 au fost respinse.

Descarcă lista cererilor de finanțare respinse

În data de 28.04.2017, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor fi informați prin sistemul informatic MySmis2014+. Solicitanții ale căror cereri de finanțare se regăsesc în lista atașata, dar nu au primit notificarea privind rezultatul verificării administrative și eligibilității, până la sfârșitul zilei de 28.04.2017 sunt rugați să contacteze AM POCU la adresa de email cabinet.posdru@fonduri-ue.ro.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în MySMIS 2014+ în termen de 5 zile lucrătoare (2 mai 2017- 8 mai 2017) de la data transmiterii notificării privind rezultatul verificării administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.

Sursa: MDRAPFE