Proiecte proprii Expert Consulting

Formare profesionala in metode moderne de organizare a muncii in Regiunea Vest

In perioada 2010-2012 Expert Consulting SRL a implementat proiectul „Formare profesionala in metode moderne de organizare a muncii in Regiunea Vest”. Proiectul este cofinantat din Fondul Social European (FSE) prin intermediul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa Prioritara 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”, Domeniul Major De Interventie 3.2 „Formare profesionala si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii”.

Liderul de proiect a fost Expert Consulting SRL, iar partenerii sai transnationali au fost reprezentati de Deutsche Management Akademie Niedersachsen (DMAN) Germania si Denkstatt Gmbh Austria.

Valoarea totala a proiectului a fost de 1.639.150 lei.

Proiectul isi propunea ca obiectiv general promovarea metodelor eficiente de conducere si organizare a muncii la nivelul firmelor active din Regiunea Vest, Romania. Efectul pozitiv pe termen lung urmarit consta in cresterea la nivelul firmelor vizate a adaptabilitatii la schimbarile din mediul economic in contextul globalizarii si a intensificarii aplicarii principiilor dezvoltarii durabile.

Obiectivele specifice urmarite constau in:

- dezvoltarea de competente in domeniul conducerii si organizarii moderne a muncii pentru un grup tinta format din 50 de persoane, din care minimum 20 femei, cu functii de conducere de pe toate nivelurile ierarhice;

- cresterea nivelului de cunoastere si aplicare a tehnicilor de eficientizare a activitatii de tipul kaizen la nivelul firmelor active din Regiunea Vest, Romania.

Efectul pozitiv pe termen lung urmarit prin realizarea obiectivelor mai sus enuntate consta in dezvoltarea abilitatilor managerilor de pe diverse niveluri ierarhice de a gandi si aplica principiile imbunatatirii continue, a managementului mediului si a eficientei economice cu tot ceea ce implica aceasta – scaderea costurilor, cresterea productivitatii muncii, flexibilizarea activitatii s.a., precum si aplicarea principiilor protectiei mediului si dezvoltarii durabile.

Grupul tinta a fost format din:

- 5 intreprinzatori,

- 45 manageri,

din care minim 20 de femei.

Programul de formare profesionala a cuprins:

-    Componenta de „management  performant”, care contine:

Tehnici Kaizen;

Tehnici Lean management.

-    Eficienta afacerilor in contextul dezvoltarii durabile ce contine:

Ecoeficienta si Dezvoltarea sustenabila;

Managementul deseurilor.

-    Management strategic.

 In cadrul proiectului a fost elaborata si lansata cartea cu titlul Manual de bune practici in domeniul conducerii si organizarii moderne a muncii”. Echipa de autori este reprezentata de cei trei parteneri implicati in implementarea proiectului mai sus amintit Expert Consulting SRL Romania,  Deutsche Management Akademie Niedersachsen (DMAN) Germania, respectiv,  Denkstatt Gmbh Austria.

Prin aceasta carte autorii au reusit sa transmita o serie de cunostinte si sa prezinte o serie de practici care sa asiste managerii de pe diverse niveluri ierarhice in implementarea conceptelor de imbunatatire continua de tipul lean management, 6 Sigma, ergonomia muncii, dezvoltare durabila. Intelegand importanta gandirii strategice in dezvoltarea unei afaceri, cartea incorporeaza totodata o serie de elemente de management strategic care sa asiste cititorul in armonizarea tuturor temelor prezentate.

De asemenea in cadrul proiectului au fost organizate doua concursuri „Managerul anului” si „Firma anului”. Sus-mentionatele concursuri au urmarit cresterea nivelului de implementare a tehnicilor moderne de organizare a muncii  la  nivelul firmelor ce activeaza in Regiunea Vest si diseminarea modelelor de bune practici dezvoltate de acestea in randul tuturor actorilor economici din regiune.