Microintreprinderile din mediul urban pot obtine finantare nerambursabila de pana la 200.000 Euro

 

Microintreprinderile din mediul urban pot beneficia de finantare nerambursabila europeana de pana la 200.000 de euro, prin Programul Operational Regional 2014-2020, in cadrul Prioritatii de investitii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, Apelul de proiecte 2.1. A - Microintreprinderi.

     Solicitantii eligibili sunt societatile comerciale sau societatile cooperative care se incadreaza in categoria microintreprinderilor (au pana la 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane de euro), care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

-  au desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral si au inregistrat profit din exploatare (>0 Lei) in anul fiscal anterior depunerii proiectului;

- au inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 1 in anul fiscal anterior depunerii proiectului sau au cel putin un angajat cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata, la data depunerii proiectului;

- domeniul de activitate in care realizeaza investitia (cod CAEN) este eligibil in cadrul prioritatii de investitii, fiind inclus in Anexa 2 - Lista domeniilor de activitate eligibile, atasata la Ghidul solicitantului;

- la momentul depunerii proiectului, domeniul de activitate in care se realizeaza investitia (cod CAEN) este autorizat la sediul principal sau secundar identificat ca loc de implementare a proiectului, indiferent daca acesta reprezinta activitatea principala sau secundara a intreprinderii;

- locul de implementare a proiectului este situat in mediul urban.

     Programul finanteaza urmatoarele tipuri de investitii, care conduc la dezvoltarea microintreprinderii:

  1. Investitii in active corporale
  • lucrari de construire/ extindere/ modernizare a spatiilor de productie/ prestare de servicii, inclusiv a utilitatilor generale aferente (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, PSI);
  • achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe;
  • achizitionarea de instalatii/ echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile/alternative de energie;

      2. Investitii in active necorporale: brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare

      3. Investitii in realizarea de instrumente de comercializare on-line.

Valoarea eligibila a proiectului trebuie sa fie cuprinsa intre 25.000 Euro si 200.000 Euro.

Contributia programului la finantarea unei investitii este de maximum 100% din valoarea eligibila a investitiei.

 

Pentru mai multe detalii nu ezitati sa ne contactati!