Infrastructura, Mediu, Energie

 

Extinderea sistemului de e-guvernare pentru imbunatatirea relatiei intre cetateni si administratie publica locala in Municipiul Timisoara

 

Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA

Program de finantare: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice 2007-2013, Axa prioritara 3 - Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor, Domeniul Major de Interventie 3.2 - Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii

Valoarea finantarii nerambursabile: 5.380.200 Lei

Localizarea geografica a proiectului: Regiunea Vest, localitatea Timisoara, b-dul C.D. Loga, nr. 1, judetul Timis

Scurta descriere a proiectului:

Obiectivul general al proiectului il constituie imbunatatirea relatiei administratie publica locala – cetatean, acesta actionand atat in calitate de persoana fizica precum si in calitate de reprezentant al unei persoane juridice, prin extinderea serviciilor de e-guvernare oferite de administratia publica locala a Municipiului Timisoara.

Pentru realizarea obiectivului general s-a dorit atingerea urmatoarelor obiective specifice:
- introducerea de 4 noi servicii de e-guvernare, la un nivel de sofisticare de minim 3, in activitatea curenta a administratiei locale;
- promovarea serviciilor de e-guvernare si cresterea accesibilitatii acestora de catre cetateni;
- cresterea gradului de conformare a administratiei publice locale a municipiului Timisoara la legislatia in vigoare privind accesul la informatii publice;
- eficientizarea activitatii administratie publice locale prin scaderea timpului de raspuns la unele dintre solicitarile cetatenilor;
- cresterea numarului de cetateni care apeleaza la servicii de e-guvernare si scaderea numarului solicitari primite prin intermediul contactului direct, fata in fata, dintre cetatean si functionarul public;
- cresterea gradului de utilizare a tehnologiilor TIC (tehnologia informatiei si comunicare) in administratia publica locala a municipiului Timisoara;
- implementarea principiilor de dezvoltare durabila in activitatea curenta a Primariei Municipiului Timisoara.

Prin obiectivele propuse, proiectul prezent va intari imaginea de oras de 5 stele a Municipiului Timisoara, va promova o mai buna comunicare si interactiune intre cetatean si administratia publica locala, precum si intre sectorul public si mediul de afaceri.


Proiect integrat pentru comuna Firdea

 

1.    Canalizare menajera pentru localitatile Firdea, Mitnicu Mic, zona lac Surduc si statie de epurare in Firdea;
2.    Retea apa potabila in localitatea Mitnicu Mic;
3.    Modernizare si dotare Camin Cultural in localitatea Gladna Romana;
4.    Modernizare drum comunal;
5.    Pastrarea traditiilor culturale.”

Beneficiar: COMUNA FIRDEA

Program de finantare: Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013, Masura 322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea servicilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale

Valoarea finantarii nerambursabile: 2.500.000 Euro

Perioada de implementare a proiectului: 11.06.2010 - 11.06.2013

Localizarea geografica a proiectului: Regiunea Vest, Comuna Firdea, judet Timis

Scurta descriere a proiectului: Prin acest proiect s-a dorit dezvoltarea comunei si imbunatatirea serviciilor de baza pentru populatie dupa cum urmeaza: 
•    modernizarea a 7,45 km de strazi din Comuna Firdea, strazi ce fac legatura cu DJ681D, DJ681, DJ681A
•    canalizare pe o lungime de 8.300 m si statie de epurare pentru a spori confortul cetatenilor din mediul rural si totodata se vor lua masuri de protectie a mediului
•    modernizarea caminului cultural care va oferi posibilitatea pastrarii traditiilor din zona si posibilitatea desfasurarii unui numar mai mare si mai variat de spectacole folclorice si culturale intr-un spatiu adecvat
•    infiintare gradinita cu program normal in localitatea Firdea.

Toate obiectivele au fost realizate 100%.