Industrie

 

Dezvoltarea Luz Construct prin diversificarea activității

 

Beneficiar: LUZ CONSTRUCT SRL

Program de finanțăre: Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local, Domeniul major de intervenție 4.3 - Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor

Valoarea finanțării nerambursabile: 847.184,80 Lei

Perioada de implementare a proiectului: 22.02.2013 - 21.02.2014

Localizarea geografică a proiectului: Regiunea Vest, jud Arad, Calea Romanilor nr. 17-19,  Municipiul Arad

Scurtă descriere a proiectului:

Proiectul a vizat dezvoltarea societatii Luz Construct prin diversificarea serviciilor oferite. Prin intermediul proiectului, societatea a dorit ca pe lângă activitatea sa principală, antrepriza în construcții, să se dezvolte și prin oferirea de servicii în domeniul întreținerii corporale. Proiectul a constat așadar în amenajarea și dotarea cu echipamente performante, de ultimă generație, a EDA Beauty Experience – salon de remodelare, relaxare și îngrijire a corpului. Principalele achiziții din cadrul proiectului au fost reprezentate de: echipamente endermologie, echipament electrostimulare, aparat epilare definitivă, aparat de radiofrecvență, aparat dermoporație, aparat electrostimulare cu infraroșu, pat termic, aparat de drenaj, aparat pentru detoxifiere, scanner pentru piele, aparat pentru vibromasaj, set pietre vulcanice, capsulă cu infraroșu și duș pentru împachetări, mobilier ambiental și mobilier specific spa.

Mai multe informații puteti obtine la www.edabeauty.ro


Achiziție echipamente noi pentru punerea în funcțiune a unei linii de producție solvenți, diluanți și dizolvanți purificați din solvenți uzați

 

Beneficiar: TERRITORY COMMERCE SRL

Program de finanțare: Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local, Domeniul major de intervenție 4.3 - Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor

Valoarea finanțării nerambursabile: 430.370,00 Lei 

Perioada de implementare a proiectului: 24.09.2010 - 23.09.2011

Localizarea geografică a proiectului: Regiunea Vest, judetul Timis, Calea Stan Vidrighin, nr.18

Scurtă descriere a proiectului:

Proiectul a vizat dezvoltarea activității de recuperare solvenți industriali a TERRITORY COMMERCE SRL prin achiziția de echipamente specifice, în vederea punerii în funcțiune a unei linii de producție solvenți, diluanți și dizolvanți purificați din solvenți uzați.

Principalele achiziții din cadrul proiectului au fost reprezentate de: centrala abur, sistem de monitorizare efluenți, sistem de alarmă și incendiu, pompă dozare chimicale, pompe centrifuge și filtre.

Prin scopul propus, proiectul a contribuit la rezolvarea problemei de gestionare a deșeurilor industriale rezultate din activitatea firmelor de la nivelul Regiunii Vest, acestea fiind colectate de către Territory Commerce SRL și transformate în noi produse.


Creșterea competitivității S.C. BKD ELECTRONIC S.A. Petroșani prin achiziționarea unei linii de asamblare automată a componentelor electronice

 

Beneficiar: S.C. BKD ELECTRONIC S.A

Program de finanțare: Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice 2007-2013, Axa prioritară 1 - Un sistem inovativ și ecoeficient de producție, Domeniul de intervenție 1.1 - Investiții productive și pregatirea pentru competiția pe piață a întreprinderilor, în special a IMM, Operațiunea a) - Sprijin pentru consolidarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile 2007

Valoarea finanțării nerambursabile:  919.990,00 Lei

Localizarea geografică a proiectului: Regiunea Vest, Localitatea Petroșani, județul Hunedoara

Perioada de implementare: 2008 - 2010

Scurtă descriere a proiectului:

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă consolidarea și dezvoltarea S.C. BKD ELECTRONIC S.A., societate comercială de producție ce activează într-un domeniu de vârf și anume industria electronică și electrotehnică, pe principii de performanță și eficiență tehnico-economică.

Obiective specifice:

 • Dezvoltarea capacității de producție a firmei în vederea creșterii cifrei de afaceri cu minim 10% în primii 3 ani dupa implementarea proiectului;
 • Creșterea numărului de angajați ai firmei cu peste 20% datorită prezentului proiect;
 • Implementarea în cadrul S.C. BKD ELECTRONIC S.A. de tehnologii moderne de fabricație în conformitate cu standardul IPC – A-610D Revizia februarie 2005. Se menționează ca Standardul IPC-A-610D “Acceptability of Electronic Assemblies” este cel mai cunoscut și acceptat document din industria electronică de asamblare, detalii suplimentare despre acest standard se pot obține la adresa web www.ipc.org.
 • Optimizarea utilizării resurselor materiale și umane în cadrul firmei în vederea îmbunătățirii indicatorilor de performanță ai firmei, ca premisă a dezvoltării durabile a acesteia;
 • Creșterea calității asamblarilor SMD și THT, în vederea menținerii S.C. BKD ELECTRONIC S.A. între primele 5 companii de profil din România;
 • Adăugarea de noi procese tehnologice în cadrul fluxului de producție care să permită diversificarea condițiilor de exploatare a produselor realizate de către companie;
 • Demararea procedurilor de implementare a sistemului de management de mediu în conformitate cu ISO 14001.

Obiectivele prezentate mai sus relevă faptul ci proiectul vizează extinderea și modernizarea S.C. BKD ELECTRONIC S.A. și prevede inclusiv schimbări în procesul de producție existent în cadrul firmei.

Toate acestea vor contribui la:

 • valorificarea sectorului productiv din domeniile electronică și electrotehnică bazată pe extindere și modernizare, prin achiziționarea de tehnologii și echipamente noi, licențe și know-how;
 • inovarea proceselor de producție și a produselor;
 • adoptarea standardelor europene și internaționale și certificarea sistemelor de management (de calitate, de mediu etc);
 • menținerea piețelor existente și accesul pe noi piețe;
 • promovarea dezvoltării durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului și îmbunătățirea competitivității internaționale.

În cadrul prezentului proiect au fost achiziționate 5 echipamente, astfel:

1. Printer automat – printează aliajul de lipit pe PCB, inspectează automat calitatea printării cu camera de luat vederi, curăță sita de printare de impurități după fiecare printare, crescând calitatea de printare și viteza de printare

2. Pick and place automat – dispozitiv care poziționează automat componentele pe placa de bază

3. Cuptor de lipire cu 9 zone și atmosferă de azot – dispozitiv care asigură pentru asamblarea SMD realizarea unui profil de lipire cât mai apropiat de profilul indicat de productarul aliajului de lipire, vizualizarea în timp real a profilului de lipire, asigurând scăderea timpului necesar set-up-ului pentru procesul de lipire

4. Mașina de lipit în val, compatibilă lead free – asigură creșterea calității operațiunii de lipire în procesul de asamblare THT, eliminând eroarea umană, respectiv situația în care omul uită efectiv să execute operația de lipire, iar totodată reduce pierderile cu aliajul de lipit prin dispunerea optimă a aliajului pe componentele terminalului

5. Linie de lăcuire automată a PCB-urilor – permite realizarea de module electronice care să fie utilizate în condiții grele de exploatare din punctul de vedere al mediului în care lucrează

Prin PCB se înțelege plăcuța de cablaj imprimat pe care sunt fixate componentele electrice și electronice. Echipamentele și utilajele achiziționate prin proiect fac parte din categoria sistemelor inteligente, asistate de un microcomputer intern și care pot fi programate prin intermediul software-ului propriu.


Dezvoltarea activității ESCAPADE FASHION SRL prin implementarea unui sistem informatic de comerș electronic

 

Beneficiar: ESCAPADE FASHION SRL

Program de finantare:

Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice 2007-2013, Axa prioritară 3 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru sectoarele privat și public, Domeniul Major de Intervenție 3.3 - Susținerea e-economiei, Operațiunea 3.3.2 - Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerț electronic și a altor soluții on-line pentru afaceri

Valoarea finanțării nerambursabile: 925.015,00 Lei

Perioada de implementare a proiectului: 23.12.2013-23.12.2014

Localizarea geografică a proiectului: Regiunea Vest, localitatea Timișoara, Calea Buziașului, nr. 11 A, județul Timiș

Scurtă descriere a proiectului:

Proiectul a constat în achiziția de echipamente TIC moderne și implementarea unui sistem informatic de comerț electronic performant, capabil să susțină dezvoltarea activități societății pe termen lung.

Principalele achiziții din cadrul proiectului au fost reprezentate de: sistem informatic de comerț electronic, laptopuri, sisteme desktop+monitor, licențe sistem de operare, antivirus și suita generica, surse neîntreruptibile de tensiune, imprimantă, multifuncționale, switch 24P cu management, acces point.

Prin implementarea proiectului în cadrul societatii ESCAPADE FASHION SRL toate procesele au fost organizate și integrate pe baza sistemului informatic implementat. Principalele beneficii aduse de implementarea proiectului sunt:

 • o activitate operațională eficiență și coerență, toate procesele fiind legate și ușor interpretabile;
 • automatizarea proceselor de business;
 • accesul clienților mult mai rapid, direct și securizat la informații din exteriorul firmei;
 • furnizarea multor date suplimentare de care compania nu dispunea înainte de implementarea proiectului: vechime stocuri, numărul de comenzi executate zilnic, situația livrărilor la client, etc. Aceste date, odata furnizate departamentelor, se convertesc într-un control mai bun al proiectelor, bugetelor și resurselor umane. 

Mai multe informații puteți obține la www.escapadefashion.ro


Creșterea eficienței economice a DICLASSE SRL prin implementarea unui sistem IT integrat performant

 

Beneficiar: DICLASSE SRL

Program de finanțare:

Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice 2007-2013, Axa prioritară 3 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru sectoarele privat și public, Domeniul Major de Intervenție 3.3 - Susținerea e-economiei, Operațiunea 3.3.1 - Sprijin pentru sisteme TIC integrate și alte aplicații electronice pentru afaceri

Valoarea finanțării nerambursabile: 785.400,00 Lei

Perioada de implementare a proiectului: 09.09.2013-08.09.2014

Localizarea geografică a proiectului: Regiunea Vest, Municipiul Timișoara, Calea Buziasului, nr. 11 A, judetul Timiș

Scurtă descriere a proiectului:

Proiectul a vizat creșterea productivității și eficienței economice a societății DICLASSE SRL și obținerea excelenței operaționale și financiare, prin crearea în cadrul societății a unei infrastructuri TIC performante, capabilă să reorganizeze și să gestioneze în mod eficient toate procesele interne.

Principalele achiziții din cadrul proiectului au fost reprezentate de: sistem informatic integrat ERP, CRM și BI, sisteme desktop+monitor, laptop, licențe sistem de operare, antivirus și suită generică, surse neintreruptibile de tensiune, scannere cod de bare mobile, sistem de gestiune baza de date.

Implementarea proiectului în cadrul DICLASSE SRL a permis:

 • eficientizarea proceselor de muncă desfășurate în cadrul organizației prin:

- trecerea de la înregistrarea manuală la gestionarea informatică a tuturor informațiilor din activitatea operațională a firmei;
- reducerea timpului necesar realizării diferitelor activități (de exemplu onorarea comezilor de la clienți) printr-o mai bună organizare a proceselor interne;
- reducerea timpului de acces la informație, precum și a timpului de răspuns la o cerere formulată de client;
- diminuarea semnificativă a erorilor umane care apar în timpul realizării diferitelor activități;

 • eficientizarea lanțului clienți-organizație prin gestionarea informatică integrată a tuturor informațiilor cu privire la aceștia;
 • îmbunătățirea controlului financiar-contabil și a deciziilor de management prin implementarea unor instrumente de analiză și suport decizional (BI), precum și prin posibilitatea obținerii unor rapoarte în formă și cu tipul informațiilor dorite de aceștia.

Mai multe informații puteți obține la www.diclasse.ro