A fost publicat ghidul final pentru fermierii care doresc sa realizeze investitii in exploatatii agricole

 

A fost publicata varianta finala a ghidului aferent submasurii de finantare 4.1 „Investitii in exploatatii agricole” din cadrul PNDR 2014-2020, prin care solicitantii eligibili pot beneficia de fonduri nerambursabile de maxim 2.000.000 euro, cu  un procent de finantare cuprins intre 30-90%. 

 

In cadrul submasurii 4.1 sunt eligibile urmatoarele tipuri de cheltuieli:

 

  • Constructia, extinderea, modernizarea si dotarea constructiilor din cadrul fermei, destinate activitatii productive, inclusiv cai de acces in ferma, irigatii in cadrul fermei si racordarea fermei la utilitati si a anexelor aferente activitatii productive

 

  • Amenajarea si dotarea spatiilor de desfacere si comercializare, precum si alte cheltuieli de marketing, in cadrul unui lant alimentar integrat

 

  • Achizitionarea de masini/ utilaje si echipamente noi, inclusiv prin leasing, in limita valorii de piata a bunului respectiv

 

  • Achizitionarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci si semiremorci specilizate, in scopul comercializarii produselor agricole in cadrul unui lant alimentar integrat

 

  • Cheltuieli generate de infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa si alte culturi perene

 

  • Achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci

 

Ghidul final poate fi consultat pe site-ul: http://www.afir.info