A fost prelungit termenul pentru depunerea scrisorii de intenţie necesare în vederea accesării finanţării în cadrul Axei prioritare 1 POR – Promovarea transferului tehnologic

Scrisoarea de intenţie necesară în vederea aplicării la finanţare în cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operaţional Regional – Promovarea transferului tehnologic - are că scop identificarea potenţialilor beneficiari, respectiv a entităţilor de inovare şi transfer tehnologic (EITT) care intenţionează să aplice pentru finanţare. 

Scrisoarea poate fi depusă, în format fizic, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest din Timişoara (stradă Proclamaţia de la Timişoara, nr. 5) şi/sau poate fi trimisă la adresa de e-mail office@adrvest.ro până luni, 27 martie 2017, la ora 17:00. Termenul limita pentru depunere anunţat iniţial, 24 martie 2017, a fost modificat că urmare a interesului deosebit manifestat de organizaţiile ce doresc să acceseze finanţări în cadrul Axei prioritare 1. 

Scrisoarea de intenţie (ŞI) reprezintă un document sintetic, elaborat pe baza unei metodologii standard, prin care potenţialii beneficiari (entităţile de inovare şi transfer tehnologic) prezintă experienţă, viziunea, avantajele competitive, mecanismele funcţionale, activele şi abilităţile existente sau care vor fi create, în scopul dezvoltării activităţilor de transfer tehnologic. 

Metodologia scrisorii de intenţie este disponibilă în continuare prin accesarea următorului link: http://adrvest.ro/wp-content/uploads/2015/10/metodologie-ŞI.pdf 

*** 

Lansarea apelului pentru scrisori de intenţie reprezintă ultima etapă din procesul de elaborare a documentului cadru regional, care ulterior finalizăriiva fi avizat de către Consorţiul Regional de Inovare (CRI) şi aprobat de Consiliul pentru Dezvoltare Regională. După finalizarea acestei etape, se valansa Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte aferent Axei Prioritare 1 POR. 

Acest apel se referă la primele două categorii de beneficiari ai Axei prioritare 1 din cadrul Programului Operaţional Regional – Promovarea transferului tehnologic, respectiv entităţi de inovare şi transfer tehnologic şi parcuri ştiinţifice şi tehnologice. 

*** 

Pentru informaţii suplimentare, persoană de contact este d-nul Adrian Mariciuc, şef Departament Planificare Regională şi Dezvoltare Urbană, email office@adrvest.ro.