A fost deschis cel de-al doilea apel de proiecte pentru infrastructură din staţiunile turistice

Prioritatea de investiţii 7.1 Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupăriiforţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen că parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice vizează investiţiile îninfrastructură de turism. Marţi, 21 Martie 2017, la ora 12:00, a fost lansat cel de-al doilea apel de proiecte din cadrul acestei priorităţi de investiţii. 

Primul apel de proiecte pentru prioritatea de investiţii 7.1 s-a desfăşurat înperioada 1 iunie – 5 decembrie 2016. Acest al doilea apel presupune depunerea de proiecte în perioada 21 aprilie – 21 octombrie 2017, până la ora 12:00. Apelul de proiecte este de tip competitiv iar cererile de finanţare se vor depune utilizând exclusiv aplicaţia My SMIS. Este prevăzută o perioadă de o lună de la dată lansării apelului pentru pregătirea proiectelor. 

Prioritatea de investiţii 7.1 este dedicată staţiunilor turistice definite conform prevederilor HG 852/2008, solicitanţii de finanţare putând fi unităţile administrativ-teritoriale sau parteneriate între acestea.

Investiţiile propuse trebuie să facă parte dintr-o strategie de dezvoltare locală, elaborată de autoritatea publică locală în parteneriat cu actorii privaţi, aprobată, care să contribuie la valorificarea durabilă a resurselor turistice locale, a avantajelor competitive ale turismului existente la nivel local, precum şi la creşterea numărului mediu de salariaţi în staţiunileturistice. 

Proiectele pot viza activităţi precum: 

Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear (staţiuni turistice balneare, climatice sau balneoclimatice. 
Crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţiloraferente. 
Amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică; 
Dezvoltarea de infrastructuri publice la scară mică pentru valorificarea atracţiilor turistice. 
Activităţi de marketing şi promovare turistică a obiectivului finanţat. 
Alocarea financiară pentru Regiunea Vest aferentă acestei priorităţii de investiţii este de 11,46 milioane euro, iar valoarea eligibilă a unei cereri de finanţare trebuie să se încadreze între minim 100.000 euro şi maxim 5 milioane euro. Finanţarea nerambursabilă acordată va fi de maxim 98% din valoarea eligibilă a unui proiect, astfel că minim 2% din totalul cheltuielilor eligibile va reprezenta contribuţia beneficiarului. 

Finanţarea proiectelor se va face în ordinea punctajului obţinut, după parcurgerea tuturor etapelor de selecţie din primul apel şi în limita sumelor ce rămân disponibile după finanţarea proiectelor depuse în cadrul primului apel. 

Proiectele respinse în cadrul etapei de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii pot fi redepuse în cadrul aceluiaşi apel de proiecte, cu condiţia respectării termenului limita sau condiţiile de închidere a apelului în conformitate cu ghidul specific. Nu pot fi redepuse proiectele după ce au fost respinse în cadrul etapei de evaluare tehnică şi financiară sauîntr-o etapă ulterioară din cadrul procesului de evaluare, selecţie şi contractare. Toate proiectele redepuse sunt considerate din punct de vedere procedural proiecte nou-depuse. 

Ghidul Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene nr. 2501 din dată de 21 martie 2017. Ghidul solicitantului pentru Prioritatea de Investiţii 7.1/2 poate fi consultat pe site-ul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest la adresa http://adrvest.ro/axa-7/, precum şi pe site-ul programului www.inforegio.ro.