Formarea profesională a adulților rămâne în coordonarea Ministerului Muncii!

Conform Asociației Patronale a Furnizorilor de Formare Profesională din România, pe 28 martie 2017, în Comisiile de specialitate reunite de la Camera Deputaților (Comisia de Muncă și Comisia de Învățământ) s-au analizat toate propunerile de modificare a OUG 96/2016 și s-a decis ca formarea profesională a adulților să rămână în coordonarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale. Deputații din Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport propuseseră inițial ca formarea profesională a adulților să treacă în subordinea ARACIP/ARACIS(Ministerul Educației).  

Peste 400 de furnizori de formare profesională împotriva modificării OUG 96/2016

Urmare a propunerilor de modificare a OUG 96/2016, Asociația Patronală a Furnizorilor de Formare Profesională din România (APFFPR) a inițiat o petiţie prin care se cerea ca „formarea profesională a adulților să fie controlată, coordonată și reglementată de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale, deoarece acest minister cunoaște cel mai bine realitățile din piața muncii, necesarul de forță de muncă calificată pe domenii de activitate și regiuni geografice”. „Mulţumim tuturor celor peste 400 de furnizori de formare profesională pentru susţinerea şi semnarea petiţiei iniţiate de APFFPR”, a fost mesajul Steluţei Racolţa, preşedintele APFFPR, după finalizarea cu succes a demersului.  

În cadrul Comisiilor reunite s-a decis ca furnizorii de formare profesională să poată organiza cursuri de perfecționare și specializare pentru toate nivelurile de calificare din Cadrul Național al Calificărilor fără să se mai emită o listă specială din partea Ministerului Muncii și Justiției Sociale pentru noile dosare de autorizare.

Conform informațiilor oficiale, Camera Deputaților are termen 26 aprilie 2017 pentru adoptarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2016 ca prima Camera sesizată, după ce a fost aprobată prelungirea acestui termen de la 14 martie 2017. Camera decizională pentru acest act normativ este Senatul.

Raluca Prelucă,

www.fonduri-structurale.ro