Fonduri nerambursabile pentru accesibilizarea padurilor!

Intreprinderile care isi desfasoara activitatea in sectorul forestier si care detin in proprietate / administrare fond forestier, pot beneficia, accesand submasura 4.3 componenta Infrastructura de acces silvica  din cadrul PNDR 2014-2020,  de ajutor nerambursabil de 100%, ajutor care poate reprezenta maxim 1.500.000 euro pentru constructia, extinderea si/sau modernizarea drumurilor forestiere, achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitiile de brevete, licente, drepturi de autor si marci.

Conditiile principale de accesare a acestei submasuri sunt:

  • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili:
  • Persoane juridice de drept privat/alte forme de organizare proprietari de padure si/sau asociatiile acestora, constituite conform legislatiei in vigoare;
  • Unitați administrativ teritoriale si/sau asociatii ale acestora, proprietari de padure, constituite conform legislatiei in vigoare ;
  • Administratorul fondului forestier proprietate publica a statului, constituit conform legislatiei in vigoare.
  • Investiția va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului
  • Solicitantul se angajeaza sa asigure funcționarea la parametrii proiectați și intreținerea investiției, pe o perioada de minimum 5 ani, de la ultima tranșa de plata
  • Solicitantul trebuie sa faca dovada proprietații/administrarii terenului in cazul domeniului public al statului
  • Solicitantul trebuie sa faca dovada faptului ca investiția se regasește in amenajamentul silvic, iar in cazul modenizarii drumului forestier, acesta sa se regaseasca in inventarul deținatorului
  • Solicitantul trebuie sa faca dovada ca prin investitia in drumuri forestiere, acestea vor fi deschise publicului in mod gratuit

 

Ghidul varianta consultativa poate fi gasita accesand urmatorul link:

http://portal.apdrp.ro/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice