Fonduri europene pentru dezvoltarea turismului romanesc!

 

Unitatile administrativ-teritoriale si formele asociative – parteneriate intre unitatile administrativ-teritoriale, pot depune proiecte europene cu un procent de 98 % a ajutorului financiar nerambursabil pentru:

  • Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear (infrastructura rutiera, retele de captare si transport)
  • Crearea si extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilitatilor aferente
  • Amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publica precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publica
  • Dezvoltarea de infrastructuri publice la scara mica pentru valorificarea atractiilor turistice
  • Activitati de marketing si promovare turistica a obiectivului finantat.

Valoarea minima totala a proiectului este de 100.000 EURO, iar valoarea maxima totala  a proiectului nu va depasi 5.000.000 EURO.

Proiectele pot fi depuse in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 7, Prioritatea de Investitii 7.1, incepand cu 01.06.2016, ora 12.00.