Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat universităţilor de stat

Finanțator

Ministerul Educaţiei Naţionale prin Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat universităţilor de stat – FDI 2017

Operator de program

Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior

Buget

23 500 000 lei

Obiectivul general al programului

Susţinerea proiectelor de dezvoltare instituțională de la nivelul universităţilor de stat din România, în vederea creşterii capacităţii instituţionale şi îmbunătăţirii calităţii sistemului naţional de învățământ superior.

Activități eligibile

  • creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră);
  • internaționalizarea învățământului superior din România;
  • asigurarea transparenței în gestiunea studenților și implementarea Registrului Matricol al Universităților din România;
  • asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice și de cercetare, din subordinea universităţilor;
  • înființarea și susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din subordinea universităţilor;
  • creşterea capacității instituționale;
  • îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice;
  • corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii.

Pentru mai multe detalii click aici