Elaborarea si implementarea de proiecte cu finantare nerambursabila nationala si europeana

Cu toate ca ofera o serie de oportunitati evidente de dezvoltare, obtinerea si utilizarea de fonduri europene este o procedura destul de anevoioasa data fiind complexitatea documentatiei ce trebuie elaborata si a procedurilor de urmat.

Ca atare, procedurile de accesare, implementare si gestionare a proiectelor cu finantare nerambursabila sunt sofisticate si necesita de multe ori cunostinte multidisciplinare, precum si o strictete si minutiozitate deosebita, care pentru consultantii nostri au devenit deja o conditie sine qua non. 

Acestia ofera consultanta specializata pe intregul fluxul de accesare, aprobare si implementare a proiectelor finantate din surse nerambursabile. Mai mult, consultantii Expert Consulting sunt alaturi de clientii nostri si in perioada post-implementare (3 – 5 ani), de mentinere obligatorie a investitiei si a rezultatelor proiectului.

Serviciile oferite contau in:

- Analiza eligibilitatii solicitantului, a oportunitatii si eligibilitatii investitiei vizate, selectarea costurilor eligibile prin prisma unui program de finantare

- Consultanta/instruire acordata personalului implicat in proiect cu privire la procedurile de lucru in cadrul proiectelor cu finantare nerambursabila

- Elaborarea documentatiilor tehnice, economice si financiare pentru solicitarea de finantare nerambursabila (cerere de finantare, plan de afaceri, analiza cost-beneficiu, studiu de fezabilitate, analiza economica si financiara etc. ), asamblarea si depunerea proiectului spre evaluare

- Asistarea clientului pe parcursul procesului de evaluare administrativa, tehnica si financiara a proiectului, din punctul de vedere al asigurarii tuturor informatiilor necesare aprobarii proiectului si semnarii contractului de finantare

- Asistenta in intocmirea documentatiei pentru achizitiile publice din cadrul proiectului cu finantare nerambursabila, potrivit prevederilor legale in vigoare

- Asistenta in intocmirea raportarilor financiare si tehnice (rapoarte de progres, cereri de plata, cereri de rambursare) si a altor documente/raportari necesare pe parcursul implementarii proiectului ori solicitate de catre finantator

- Asistenta in supervizarea implementarii la timp a tuturor activitatilor proiectului si urmarirea respectarii tuturor activitatilor din cadrul proiectului in conformitate cu contractul de finantare semnat si anexele la acesta

- Facilitarea comunicarii cu finantatorul pe parcursul implementarii proiectului si in perioada post-implementare, din punctul de vedere al asigurarii tuturor informatiilor necesare realizarii proiectului si mentinerii rezultatelor sale.