In data de 27.07.2016 se lanseaza POR 2.1.A pentru microintreprinderi in mediul urban

Microintreprinderile din mediul urban pot depune proiecte pentru investitii  in lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii,  in achizitia echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe , in investiții în active necorporale precum si in investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor proprii .

Procentul de finantare este de 80% -90 %in functie de punctajul proiectului , valoarea maxima a ajutorului nerambursabil este de 200.000 euro.

Proiectele se vor depune on-line prin aplicatia MySmis pana la data de 27.01.2017, ora 12:00, Perioada de de depunere a proiectelor poate fi redusă în cazul în care bugetul apelului este consumat mai devreme.

Ghidul solicitantului si documentele anexe se pot gasi la urmatorul link: http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html