Proiecte proprii Expert Consulting

 

Cresterea eficientei utilizarii deseurilor ce pot produce energie in sectorul logistic

 

Incepand cu data de 23.05.2014, Expert Consulting SRL deruleaza in parteneriat cu Centrul National pentru Productie si Consum Durabile si Clusterul de Energii Sustenabile din Romania - ROSENC, proiectul cu titlul “Cresterea eficientei utilizarii deseurilor ce pot produce energie in sectorul logistic”, co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala in cadrul Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice 2007-2013, Axa Prioritara 1 „Un sistem inovativ si ecoeficient de productie”, Domeniul Major De Interventie 1.3 „Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului”, Operatiunea 1.3.1 „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes national si international”.

Proiectul face parte integranta din pachetul integrat aprobat pentru polul de competitivitate „Polul national de Competitivitate in Promovarea Sistemelor Moderne de Fabricatie pentru Implementarea Principiilor Economiei Verzi – MEDGreen”. 

Valoarea totala a proiectului este de 1.132.068,00 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 843.200,00 lei. 

Obiectivele generale ale proiectului constau in:
- Investigarea  pietei deseurilor cu valoare energetica mare, venind in sprijinul membrilor polului si al proiectelor de cercetare prin facilitarea accesului la  informatii exacte referitoare la cantitatea de deseuri rezultata din activitatile firmelor de logistica sau cu o componenta logistica importanta;  
- Sensibilizarea membrilor polului si a mediului economic in legatura cu metodele utilizate pentru eficientizarea gestionarii resurselor si deseurilor si cele mai bune practici existente;   
- Cresterea capacitatii membrilor polului si a mediului economic prin crearea de abilitati si cunostinte specifice  necesare pentru a identifica si aplica masuri eficiente care sa sprijine intreprinderile sa ecoinoveze.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
- Constituirea cadrului de baza pentru abordarea eficienta a managementului deseurilor ce pot fi utilizate in productia de energie, obtinute din sectorul logistic in Regiunea Vest, aplicand principiul waste to energy prin:

  • realizarea unui studiu de piata privind identificarea principalelor deseuri din sectorul logisticii ce pot fi utilizate in productia de energie
  • crearea unei platforme web care sa contina producatorii de deseuri din sectorul logisticii

- Dezvoltarea unui ghid privind imbunatatirea calitatii proceselor din sectorul logistic;
- Dezvoltarea a minim 4 servicii de imbunatatire a calitatii proceselor in sector logistic  si a minim 4 cursuri, cate unul in domeniile: clean production, managementul deseurilor, managementul schimbarii, 5S;
- Asigurarea a minim 200 de ore de consultanta in domeniul asistentei in obtinerea de fonduri pentru dezvoltarea firmelor din domeniul logisticii si promovarii parteneriatelor internationale prin transfer de bune practici la nivel European si asistenta pentru minim 4 proiecte din domeniu;
- Cresterea gradului de constientizare la nivelul firmelor din domeniul logistic cu privire la avantajele competitionale incluse in abordarea corecta a principiului waste to energy.

Activitatile relevante in vederea atingerii obiectivelor propuse:     
- Studiu de piata privind identificarea principalelor deseuri din sectorul logisticii ce pot fi utilizate in productia de energie;
- Crearea unei platforme web care sa contina: producatorii de deseuri din sectorul logisticii si a celor ce au in procesul de afaceri incorporate activitati logistice in proportie de minim 30% (depozitare, transport, ambalare si manipulare)/tipuri de deseuri, codificarea pe baza de cod de culori a acestora si stabilirea cantitatilor de deseuri produse, precum si o componenta de instruire si informare cu privire la elementele continute in conceptul green energy;
- Dezvoltarea unui ghid privind imbunatatirea calitatii proceselor din sectorul logistic;
- Consultanta in dezvoltarea serviciilor complementare de colectare a deseurilor si cresterea productivitatii muncii in firme din domeniul logisticii;
- Asistenta in obtinerea de fonduri pentru dezvoltarea firmelor din domeniul logisticii atat in ceea ce priveste protectia mediului cat si in alte tipuri de programe ce se caleaza pe tipul respectiv de afaceri; 
- Promovarea parteneriatelor internationale prin transfer de bune practici intre firmele din domeniul logistic la nivel european;
- Campanie de informare si constientizare cu privire la tipurile de deseuri ce se preteaza la productia de energie in Regiunea Vest.

Mai multe informatii se pot obtine la http://www.polmedgreen.ro/.