Cercetare - Dezvoltare - Inovare

 

Institutul de Cercetari pentru Energii Regenerabile / ICER-TM

 

Beneficiar: Universitatea Politehnica Timisoara

Program de finantare: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, Axa prioritara 2 - Cresterea competitivitatii economice prin cercetare - dezvoltare si inovare, Domeniul major de interventie 2.2 - Investitii in infrastructura de CDI si dezvoltarea capacitatii administrative, Operatiunea 2.2.1 - Dezvoltarea infrastructurii C-D existente si crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare), Programul national capacitati, Modulul I -Proiecte mari de investitii

Valoarea finantarii nerambursabile: 63.552.938 Lei

Perioada de implementare a proiectului: 2009-2014

Localizarea geografica a proiectului: Regiunea Vest, localitatea Timisoara, str. Gavril Muzicescu, nr. 38, judetul Timis

Scurta descriere a proiectului:

Proiectul are ca scop principal crearea (materializata prin amenajarea si dotarea completa a  Institutului de Cercetari pentru Energii Regenerabile - ICER –TM), unei infrastucturi de cercetare la standarde internationale care:

 • sa concentreze, sa integreze si sa dezvolte potentialul de cercetare existent in Universitatea „Politehnica” din Timisoara – Facultatea de Mecanica, Facultatea de Chimie Industriala si Ingineria Mediului,  Facultatea de Electronica si Telecomunicatii, Facultatea de Automatizari si Calculatoare;
 • sa asigure, prin spatii, dotare si pregatire adecvata, competitivitatea si vizibilitatea internationala a rezultatelor cercetarilor efectuate de cercetatorii ce activeaza in cadrul Universitatea Politehnica din Timisoara.

Obiectivele strategice ale proiectului de creare a Institutului de Cercetari pentru Energii Regenerabile – ICER- TM sunt:

 • dezvoltarea infrastructurii de cercetare existente la nivelul standardelor actuale;
 • asigurarea unor conditii de cercetare de nivel ridicat pentru cercetatorii ce activeaza in cadrul  Universitatii Politehnica Timisoara;
 • dezvoltarea de noi domenii de cercetare in utilizarea si optimizarea utilizarii energiilor regenerabile  in conformitate cu tendintele din cercetarea internationala si cu cerintele economiei romanesti si europene;
 • cresterea vizibilitatii, reprezentativitatii si impactului Facultatilor implicate din cadrul Universitatii Politehnica din Timisoara in interiorul comunitatii stiintifice nationale si internationale;
 • stimularea dezvoltarii de  parteneriate de cercetare la nivel national si international;
 • cresterea gradului de utilizare a rezultatelor cercetarilor la nivelul intreprinderilor economice si crearea unui cadru propice diseminarii de noi cunostinte in randul societatii.

Realizandu-si scopul, proiectul va contribui la accentuarea aportului Romaniei la realizarea obiectivelor din Strategia Lisabona de transformare a economiei europene in cea mai dinamica si competitiva economie contemporana, precum si a obiectivelor Planului National de Dezvoltare 2007-2013 privind cresterea competitivitatii economice si dezvoltarea economiei bazate pe cunoastere.

Realizarea proiectului permite trecerea cercetarii catre domenii tehnologice cu potential de dezvoltare tehnologica ridicata, raspunzand nevoilor economiei prin stimularea interesului si a cererii de inovare din partea sectorului productiv. Pentru aceasta este absolut necesara modernizarea infrastructurii stiintifice existente si crearea unei echipe de cercetare cu un predominant caracter multidisciplinar.


Centru de Terapii Genice si Celulare in Tratamentul Cancerului ONCOGEN

 

Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara

Program de finantare: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice,  Axa Prioritara 2 - Cresterea competitivitatii economice prin Cercetare - Dezvoltare si Inovare,  Domeniul 2.2 -  Investitii in infrastructura de CDI si dezvoltarea capacitatii administrative, Operatiunea 2.2.1- Dezvoltarea infrastructurii C-D existente si crearea de noi infrastructuri C-D, Capacitati – modulul I – proiecte mari de investitii

Valoarea finantarii nerambursabile: peste 50 mil. Lei

Localizarea geografica a proiectului: Regiunea Vest, Bd. Iosif Bulbuca Nr. 10, Timisoara, judetul Timis

Scurta descriere a proiectului:

Obiectivul general al proiectului consta in cresterea calitatii si eficientei activitatii de cercetare-dezvoltare in domeniul medical, in vederea imbunatatirii sanatatii populatiei si promovarii competitivitatii economice intre producatorii de biotehnologie.

Scopul proiectului este crearea unei infrastructuri de cercetare-dezvoltare si inovare capabila sa descopere, sa sustina si sa faciliteze translatia spre trialurile clinice si, in final, spre practica medicala a unui numar de metode diagnostice si terapeutice inovatoare, cu potential de a completa sau chiar inlocui metodele clasice (chimioterapia, radioterapia si interventia chirurgicala). Indirect se urmareste cresterea capacitatii de cercetare, in vederea imbunatatirii nivelului de competitivitate stiintifica pe plan international si atragerii de tineri cercetatori si specialisti din strainatate.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt urmatoarele:

 • Crearea de structuri de cercetare-dezvoltare in domeniul medical (cercetare medicala translationala in cancer; cercetare clinica integrata in cancer; departament de celule stem; departament imunologie; banca de celule stem obtinute din sangele cordonului ombilical; biobaza);
 • Cresterea capacitatii institutiei de a dezvolta proiecte de cercetare in domeniu;
 • Dezvoltarea de parteneriate de cercetare nationale si internationale in domeniu;
 • Crearea de posturi de doctoranzi si cercetatori in domeniu.

Acest centru de excelenta in cercetare si inovatie stiintifica va deveni un instrument de sincronizare a statutului informational si terapeutic national cu cele mai recente progrese mondiale, avand scopul fundamental de a reduce semnificativ incidenta, morbiditatea si mortalitatea cancerului. Va contribui, astfel, la imbunatatirea calitatii si sperantei de viata a persoanelor afectate, oferind beneficii sociale si economice semnificative pe termen lung populatiei in ansamblu.

De asemenea, Centrul de Terapii Genice si Celulare in Tratamentul Cancerului se va dedica perfectionarii si stimularii creativitatii stiintifice a tinerilor cercetatori prin asocierea cu consortii si societati internationale, companii sau organizatii care desfasoara activitati in domeniul bolilor canceroase.

O asemenea structura adaptata cerintelor de facilitare a colaborarii interdisciplinare a cercetatorilor si de acces la aparatura si tehnica performanta in conditii de securitate deplina va potenta impactul economic si social al elaborarii si implementarii de metode diagnostice si de tratament al cancerului cu aplicabilitate directa in sectorul medical clinic (terapii genice si celulare novatoare specifice cancerelor digestive, epiteliale, mamare si hematologice).


Laborator de cercetari chimice pentru materiale avansate cu relevanta in sisteme biologice, tehnica si protectia mediului - LAMATCHEM

 

Beneficiar: INSTITUTUL DE CHIMIE TIMISOARA AL ACADEMIEI ROMANE (ICT)

Program de finantare: IMPACT, Operatiunea 2.1 Dezvoltarea infrastructurii CD existente si crearea de noi infrastructuri CD (laboratoare, centre de excelenta)

Valoarea finantarii nerambursabile: 63.000.000 Lei

Localizarea geografica a proiectului: Regiunea Vest, str. Psih. Cornelia Salceanu (fosta Fagului), nr. 11, Timisoara, judetul Timis

Scurta descriere a proiectului:

In cadrul proiectului, s-a propus amenajarea si modernizarea cladirii P+2E, suprafata construita 580 m2, inregistrata ca „Hala purificare medicamente si laborator CTC”, pentru a permite desfasurarea de cercetari in domeniul chimiei materialelor pentru obtinerea de noi compusi chimici cu proprietati chimice, fizico-chimice sau biologice controlate, astfel incat sa fie posibila utilizarea lor ca atare sau ca si precursori pentru materiale avansate in tehnica, electrotehnica, stocarea informatiei, senzori electrochimici pentru controlul mediului si medicina, ca relevanti in tehnici neinvazive si ca produse cu activitate biologica specifica.

In acest scop, ICT detinea pe platforma Str. Psih. Cornelia Salceanu (fosta Fagului) 11, o cladire aflata in conservare din anul 1998. S-a propus amenajarea si dotarea spatiilor cu utilitatile de baza specifice activitatii in chimie, si modernizarea echipamentelor de cercetare in scopul efectuarii lucrarilor de baza. Prin realizarea acestor obiective se creaza conditiile pentru abordarea studiilor in domeniul de interes major referitor la chimia materialelor ca subdomeniu al stiintei materialelor. S-a dorit aducerea Laboratorului la standardele unor unitati de cercetare similare din tarile UE situatie care permite atragerea de specialisti de inalta calificare si a tinerilor a caror formare profesionala si manageriala va constitui un obiectiv prioritar. Prin implementarea proiectului s-a urmarit crearea premizelor pentru intarirea ofertei de cunostinte si consolidarea cooperarii dintre ICT si universitatile si institutele de cercetare din zona de vest a tarii. Prin realizarea acestei infrastructuri devine posibila abordarea chimiei si tehnologiei materialelor ca domeniu de mare interes practic fapt care favorizeaza stimularea cererii de inovare a agentilor economici (IMM) contribuind la stabilirea si dezvoltarea de legaturi cu acestia in vederea facilitarii transferului tehnologic. Realizarea proiectului permite dezvoltarea relatiilor de colaborare atat in spatiul euroregiunii DKMT cat si in cel european, in vederea accesarii fondurilor prin proiecte FP7. Realizarea acestor obiective asigura dezvoltarea durabila a unui potential existent in zona de vest a tarii in domeniul obtinerii de noi materiale inteligente.