Camelia Mocan

Director instruire si consultanta

Expert Consulting

Arie de expertiză: finanțarea investițiilor de cercetare aplicativă, retehnologizarea întreprinderilor și reengineering, dezvoltarea resurselor umane, marketing general, ergonomia muncii, managementul schimbării.

Contact: cmocan@expertconsulting.ro

Camelia Mocan este o enciclopedie vie, pentru că orizontul său de cunoaștere este larg deschis și fiind bine informată poate explica științific și detaliat o paletă foarte diversificată de probleme legate de muncă și de viață.

Este un deschizător de drumuri, apreciază provocarea intelectuală a proiectelor-pionierat în regiune, fie că e vorba despre primul proiect SAPARD, despre incubatorul pentru militarii disponibilizați sau despre proiectele de cercetare-dezvoltare și inovare depuse pe programul IMPACT.

O motivează încercările intelectuale și învățarea lucrurilor noi. Studiază permanent și nu vrea să treacă prin viață fără să înțeleagă lucrurile esențiale.

Valoarea în care crede este înțelepciunea celui ce înțelege lucrurile în profunzime și găsește conexiuni și relații între fapte și fenomene acolo unde alții nu le văd.

Îi plac proiectele de cercetare și dezvoltare care pun în valoare talentul, resursa umană, pentru că este la rândul ei o persoană inventivă, perfecționistă și inovativă. Aceste proiecte aduc cu ele întotdeauna o componentă de noutate și contribuie la crearea unei piețe pentru produsele inovative.

Este tipul de manager de proiecte care știe să fructifice în zona business ideile valoroase ce nu ajung să acceseze piața.

Puterea de analiză și sinteză de care dispune reprezintă abilitatea cu ajutorul căreia comunică ușor, este empatică și ajută clienții să-și înțeleagă mai bine propria afacere.

Bogata experiență în relațiile cu clienții, precum și în elaborarea proiectelor strategice de anvergură o fac să fie o prezență plăcută în public.

Foarte atentă la detaliile administrative și de eligibilitate care însoțesc proiectele complexe, își oferă echipei întreaga experiență și expertiză pentru a depăși momentele delicate ce pot apărea în cadrul unui program de finanțare.

Ascultă atent și dă consultanță, iar viziunea de ansamblu și obiectiva pe care le are asupra proiectelor colegilor îi permit să îndrume echipa pentru a pune ideea în context, pentru a găsi justificarea corectă și a face analiza-diagnostic privind fezabilitatea și funcționalitatea reală a acelui business.

Înțelege cum se încadrează un proiect sau o investiție în strategia unei afaceri sau organizații și stimulează colaborarea și parteneriatul între beneficiari și firme cu proiecte convergente, pentru valorificarea la maximum a rezultatelor și crearea de sinergii în piață.

Crede că cea mai importantă activitate într-un business este planificarea proiectelor, de aceasta depinzând succesul unei inițiative, mai ales când este vorba despre afacerea și banii altuia. Clienții care își externalizează managementul de proiect către Expert Consulting îi deleagă cu încredere Cameliei o parte din atribuțiile de management și se așteaptă la un transfer de know-how în organizare, control și luarea de decizii dificile, în condiții de risc și incertitudine.

Conștientă de faptul că performanța se obține cu o echipă plină de vitalitate, se interesează de starea de sănătate a angajaților și de bunăstarea lor familială, ajutându-i să-și mențină tonusul ridicat.

Camelia este inginer mecanic, fiind absolventă a Universității Politehnica Timișoara, specializarea Utilajul și Tehnologia Sudării. Ulterior a urmat un master pentru consultanță în afaceri la Washington State University și deține certificat professional eliberat de Open University Business School Londra în: management general, marketing și management financiar. Totodată Camelia deține certificat de specializare în formarea adulților.