Apel deschis pentru identificare proiecte de specializare inteligentă în Regiunea Nord-Est

Conform unui comunicat oficial, cu sprijinul a peste 300 participanți, reprezentanți ai mediului de afaceri, universități, centre de cercetare, organizații non-guvernamentale și administrații publice locale, în anul 2016, ADR Nord-Est a derulat un proces de descoperire antreprenorială în Regiunea Nord-Est.

Acest dialog structurat, a oferit participanților posibilitatea să evalueze provocările care împiedică dezvoltarea economică inovatoare și să identifice oportunitățile ce pot contribui la valorificarea competențelor și avantajelor competitive pentru inducerea procesului de transformare economică. Astfel, au fost identificate 33 de posibile soluții pentru specializarea Regiunii Nord-Est în următoarele domenii:

  • Agroalimentar
  • Biotehnologii
  • Textile și noi materiale
  • Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor
  • Energie și Mediu
  • Sănătate și turism - Viață sănătoasă

Strategia de Specializare a Regiunii Nord-Est are în vedere implementarea unor proiecte (de investiții, dezvoltare de competențe, cercetare-dezvoltare, transfer tehnologic sau cooperare/asociere), de care să beneficieze în principal agenții economici și ale căror beneficii să se reflecte în îmbunătățirea calității vieții în comunitățile regiunii. Un rezumat al acestui document actualizat se găsește aici.

Persoanele interesate pot înainta un proiect de specializare inteligentă, corelat cu domeniile și soluțiile de specializare identificate, completând fișa de proiect-model, pe care o găsiți la adresa:

Toate proiectele depuse până la data de 20.04.2017 vor fi analizate de ADR Nord-Est, avizate de Consorțiul Regional de Inovare și incluse în portofoliul Strategiei Regionale de Specializare Inteligentă. Aceste proiecte vor beneficia de sprijin pentru identificarea celor mai bune soluții de finanțare și parteneriat, precum și help-desk pentru pregătirea și depunerea aplicațiilor.

Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est este corelată cu Strategia Națională de Cercetare-Dezvoltare-Inovare a României, parte componentă a Planului pentru Dezvoltare Regională Nord-Est 2014-2020. Strategia este finanțată din FESI - Fonduri Europene Structurale și de Investiții și are un orizont de implementare de 5 ani (2017-2023).

Sursa: ADR Nord - Est