Ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă (HG 332/2014)

Beneficiari eligibili
Finanțarea acordată 
Perioadă de depunere

Întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, IMM-uri sau întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înfiinţate conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată.

Intensitatea maximă a ajutorului este între 15% și 50% din cheltuielile eligibile în funcție de regiune

12 - 23 iunie 2017

 

Finanțator

Ministerul Finanțelor Publice

Buget

106.293.000 lei

Obiectiv

Dezvoltarea regională prin sprijinirea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă, acordându-se sume sub formă de granturi, de la bugetul de stat, pentru cheltuieli eligibile de natura costurilor salariale.

Pentru mai multe detalii, click aici.